51. Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej
51. Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej

Mrągowskie Centrum Kultury zaprasza na finał  51. Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej !

Otwarcie WYSTAWY pokonkursowej oraz ogłoszenie laureatów Przeglądu nastąpi 15 października o godz. 15.00 w sali na piętrze MCK. W tym roku swoje prace z dziedziny malarstwa, grafiki i rysunku zgłosiło 65 uczestników. Zobaczymy ponad 100 różnorodnych prac plastycznych.

Zgłoszone prace oceniło Jury, w składzie:

* Stanisław Kuś – absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, od lat jest związany z Ziemią Mrągowską, uprawia malarstwo olejne, temperę, tworzy także grafiki oraz rzeźbi w drewnie;

* Agnieszka Jans - absolwentka Wydziału Sztuki UWM w Olsztynie, specjalizująca się w projektowaniu graficznym;

* Anna Wojszel – absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie o specjalności wystawiennictwo, zajmuje się grafiką komputerową, malarstwem i fotografią.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy oraz gratulujemy ciekawych prac! Laureatów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe, poznamy podczas wernisażu.

Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej w Mrągowie jest szczególnym dorobkiem kulturalnym naszego miasta. Mrągowskie Centrum Kultury od wielu lat organizuje jego kolejne edycje. Przegląd służy propagowaniu amatorskiej twórczości plastycznej, stanowi zachętę dla twórców do dalszego rozwijania swoich pasji, daje im możliwość nawiązywania współpracy z różnymi instytucjami, budowania wartościowych więzi, znajdowania twórczej inspiracji. Jednocześnie jest okazją do zaprezentowania prac szerszej publiczności, która co roku licznie odwiedza wystawę.

FUNDATORZY NAGRÓD:

* Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Pan Gustaw Marek Brzezin

* Starosta Mrągowski - Pani Barbara Kuźmicka-Rogala

* Burmistrz Miasta Mrągowo - Pan Stanisław Bułajewski

* Wójt Gminy Mrągowo - Pan Piotr Piercewicz

* Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich 

PATRONAT HONOROWY: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin