W Sorkwitach rozstrzygnięto konkurs "O Najładniejsze Sołectwo". Podczas XXVIII sesji Rady Gminy w Sorkwitach dnia 27.10. ogłoszono wyniki konkursu "O najładniejsze Sołectwo Gminy Sorkwity 2005r".
Do konkursu przystąpiło 16 sołectw.

Najlepsze okazały się:
I miejsce Choszczewo
II miejsce Rybno
III miejsce Stama
IV miejsce Warpuny
V miejsce Kozłowo
VI miejsce Zyndaki

Wyróżniono:
Rozogi
Stary Gieląd
Szymanowo
Maradki

Sołtysi z rąk Wójta Gminy Sorkwity Piotra Wołkowicza otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody pieniężne. Od I do VI miejsca przyznana była nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł, zaś wyróżnieni otrzymali po 500 zł.

Przedmiotem oceny komisji konkursowej były:
1. Estetyka wsi.
2. Ochrona przeciwpożarowa.
3. Sport i rekreacja.
4. Infrastrukura wsi.
5. Inicjatywy mieszkańców.

Jolanta Puchalska - Olszewska