I ZIMOWE BIEGI ULICZNE MIKOŁAJKI 2005

ORGANIZATOR: Dom Kultury „Kłobuk”, Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach

TERMIN I MIEJSCE: 03.12.2005 r. godzina 10.30 – Start i met : CK „Kłobuk”

TRASA: bieg zostanie rozegrany ulicami miasta Mikołajki

UCZESTNICTWO: do startu dopuszczeni zostaną wszyscy zainteresowani udziałem

w biegu

KLASYFIKACJA: prowadzona będzie klasyfikacja dziewcząt i chłopców w następujących kategoriach wiekowych:

  I kategoria - klasa „0” i młodsi

  II kategoria– klasy I – III szkoły podstawowej

  III kategoria – klasy IV – VI - szkoły podstawowej

  IV kategoria – klasy gimnazjalne

  V kategoria – kategoria OPEN

Zapisy zawodników prowadzone będą bezpośrednio przed startem poszczególnych kategorii wiekowych.

NAGRODY: trzech pierwszych zawodników w klasyfikacji dziewcząt i chłopców we wszystkich kategoriach wiekowych otrzymają medale, dyplomy i nagrody.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH