Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach dziękuje Pani Halinie Ornatowskiej Dyrektorowi Regionalnego Oddziału Detalicznego PKO BP SA w Olsztynie za udzielone wsparcie finansowe wzbogacenia i odnowienia księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sorkwitach. Dzięki takim Mecenasom, jak Państwo, czytelnictwo może rozwijać się również w gminnych miejscowościach.
Jolanta Puchalska - Olszewska