Rada Ministrów wysoko oceniła inicjatywę władz Mrągowa w dziedzinie rewitalizacji terenów powojskowych. Jak wynika ze specjalnego komunikatu - Mrągowo jest jednym z niewielu miast w Polsce, którym udało się zmniejszyć skutki likwidacji koszar.
Likwidacja mrągowskiej jednostki wojskowej miała wiele konsekwencji, najważniejsze to wzrost bezrobocia i załamanie lokalnego rynku. W centrum pozostały koszary, które Agencja Mienia Wojskowego sprzedała miejskiemu samorządowi. Teraz w ogłaszanych regularnie przetargach budynki są pojedynczo sprzedawane. Przy ich remontowaniu zatrudniani są mrągowscy bezrobotni, a część z nich znalazło pracę w powstających tu nowych firmach. Właśnie te starania - wykorzystywanie wojskowego mienia i tworzenie nowych miejsc prac doceniła w specjalnym raporcie Rada Ministrów.

ke