W niedzielę 15.01.2006 roku na zaproszenie Language Education - Szkoły Języków Obcych, przyjechał do Mrągowa chór akademicki „Canzona” z Niepublicznego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Łomży. Mógłby ktoś powiedzieć, że to żadna rewelacja, chór jak chór, coż to, w Mrągowie chórów nie ma? Oczywiście, że są i mówiąc skromnie - co najmniej jeden na pewno nie gorszy – myślę o chórze Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie „Schola Vocale”, prowadzonym przez Cezarego Nowakowskiego. Można, więc zapytać, na czym polegała inność niedzielnej imprezy? Odpowiadam: chór „Canzona” wystąpił w trzech mrągowskich świątyniach różnych wyznań. Impreza miała charakter ekumeniczny.
     Pierwszą świątynią, która gościła w swoich progach łomżyńskich chórzystów był Kościół Ewangelicko-Augsburski. Po zaprezentowanym programie pastor Piotr Mendroch podarował artystom biblię. Następnym w kolejności miejscem koncertu chóru była cerkiew prawosławna. Batiuszka Adam Stefanowicz podziękował zespołowi za uświetnienie obchodzonego właśnie w Cerkwi Prawosławnej wg kalendarza Juliańskiego pierwszego dnia Nowego Roku, a parafianie w podzięce wręczyli dyrygentowi chóru kwiaty. Dla wiernych kościoła katolickiego chór wystąpił o godz. 13:00 w Kościele św. Wojciecha.
     Przedstawiono  klasyczny program kolęd i pastorałek, zgrabnie połączony słowem poetyckim. Koncert prowadziła Teresa Badurek. O tym, że program noworoczny podobał się słuchaczom, świadczyły zebrane przez chór brawa jak i wypowiedzi obecnych na koncercie osób. 
     Dyrygent Magdalena Sinoff i członkowie chóru „Canzona” dziękują publiczności za gorące przyjęcie, a organizatorom - proboszczom trzech parafii ks. Piotrowi Mendrochowi, ks. Adamowi Stefanowiczowi i ks. Wiesławowi Świdzińskiemu za opiekę i sprawną organizację koncertu.

tekst i zdjecia:
Andrzej Badurek