Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach w niedzielę dnia
przeprowadził pokaz udzielania pierwszej pomocy,
prezentacji dokonał Pan Andrzej Nalazek przedstawiciel
Ochotniczej Straży Pożarnej.
W programie pokazu było:
- udzielanie pomocy w zadławieniach u dorosłych i dzieci,
- pierwsza pomoc w urazach i złamaniach kończyn,
- podstawowe zasady udzielania pomocy w urazach kręgosłupa
oraz tamowanie krwawień.
Po prezentacji dzieci i młodzież szkolna wykonały z masy solnej
symboliczne serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Podczas spotkania Gminny Ośrodek Kultury odwiedziła
wolontariuszka Patrycja Paga, która zebrała datki do puszki.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy wybrali się na pobliską górkę
ze swoimi saneczkami. Przeprowadzono zjazdy saneczkowe kto
wykona najdłuższy zjazd.
Najlepszymi w tej dyscyplinie okazali się dwaj chłopcy z
Sorkwit : Paweł Garbowski i Dawid Goch.
Z imprezy zadowoleni byli wszyscy uczestnicy.
Irena Otkińska
SORKWITY DZIĘKUJĄ Dzieki hojnemu darczyńcy, którym okazała się Firma Cadbury
Wedel z Warszawy Dzieci uczęszczające na zajęcia do Gminnego
Ośrodka Kultury w Sorkwitach otrzymały paczki pełne słodyczy,
które wszystkim sprawiły olbrzymią radość.

Dyrektor GOK Sorkwity
Jolanta Puchalska - Olszewska