TARGI TURYSTYCZNE - 2006

Lista targów turystycznych ze stoiskami narodowymi Polskiej Organizacji Turystycznej,

w których W-MROT planuje udział w 2006 roku:
 

Krajowe targi turystyczne       

GLOB Katowice   31 marca - 03 kwietnia       

LATO Warszawa  22 – 24 kwietnia

TOUR-SALON      Poznań      25 - 28 października  

 

Zagraniczne targi turystyczne

FERIENMESSE     Wiedeń / AUSTRIA      12 - 15 stycznia 

SALON DES VACANCES Bruksela / BELGIA       09 – 13 lutego   

REISEN      Hamburg / NIEMCY     08 – 12 lutego   

BIT   Mediolan / WŁOCHY    18 – 21 lutego   

HOLIDAY WORLD        Praga / CZECHY 23 – 27 lutego   

ITB   Berlin / NIEMCY 08 – 12 marca   

MITT *      Moskwa / ROSJA         23 – 26 marca   

JANTUR     Kaliningrad / ROSJA    14 – 16 kwietnia

TC    Lipsk / NIEMCY   16 – 19 listopada      

 

* - organizacja stoiska regionalnego zależy od włączenia się branży turystycznej z ofertą na rynek rosyjski


LISTA TARGÓW NA STRONIE POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ:

Targi Turystyczne w Polsce w 2006 roku

Międzynarodowe targi turystyczne, na których Polska Organizacja Turystyczna planuje w 2006 roku zorganizować stoiska narodowe

Regulamin POT dotyczący uczestnictwa w targach zagranicznych w 2006 roku

Od 2006 roku Polska Organizacja Turystyczna wprowadziła nowe zasady uczestnictwa w polskich stoiskach narodowych. Są zdecydowanie mniej korzystne niż dotychczas obowiązujące.


Wynajem powierzchni

1. Regionalna Organizacja Turystyczna jest jedyną właściwą instytucją do występowania do POT lub POIT-ów o przydział powierzchni wystawienniczej. Wyjątek stanowią imprezy objęte dofinansowaniem Ministerstwa Gospodarki,

2. Biura podróży, hotele, uzdrowiska oraz inne jednostki związane z organizacją i obsługą turystyki przyjazdowej, występują o przydział powierzchni wystawienniczej do właściwych ROT-ów, nawet gdy ROT nie bierze udziału w danej imprezie.

3. Powierzchnia na imprezach targowych sprzedawana jest w modułach. Moduł dla stoiska regionalnego wynosi 10 lub 6 m² i ich wielokrotność, moduł dla pozostałych wystawców wynosi 4m² i jego wielokrotność.

 


Warunki dofinansowania

1. Dofinansowanie dotyczy tylko członków Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

2. POT przyjął zasadę, iż wielkość dofinansowania jest uzależniona od imprezy targowej i kształtuje się w sposób następujący:

 

50% dofinansowania:

- Ferienmesse Wiedeń, cena 1m² 220 euro

- Holiday Word Praga, cena 1m² 2 330 zł

 

35% dofinansowania:

-Jantur Kaliningrad, cena 1 m² 55 euro

-TC Lipsk, cena 1m² 230 euro

 

25% dofinansowania:

- Reisen Hamburg, cena 1m² 230 euro

- ITB Berlin, cena 1m² 1 750 zł.

- BIT Mediolan, cena 1m² 300 euro


3. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie targów i wystaw za granicą w Ministerstwie Gospodarki. Listy imprez dotowanych ustala na dany rok kalendarzowy minister ds. gospodarki i ogłasza na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki.

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów i wynieść jednorazowo więcej niż 20.000 zł.