13 FESTIWAL KULTURY KRESOWEJ

pod honorowym patronatem Senatu RP
i Małżonki Prezydenta RP Pani Marii Kaczyńskiej

Organizatorzy:
Burmistrz Miasta Mrągowa
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Mrągowie
Centrum Kultury i Turystyki
współpraca: Telewizja Polska SA Program 2
 
Sponsorzy:
1. Kompania Piwowarska S.A. – Producent marki TYSKIE
2. PKO Bank Polski
3. Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń
4. Firma Rutkowski
5. Hotel Mazuria
6. Biozon - producent wody Białowieża źródlana z puszczy
7. Centrum Reklamowe Szapiel

Patronat medialny: Gazeta Wyborcza, Radio Wama, portal wm.pl, orientacja.pl; Kurier Mrągowski

Fundatorzy nagród:
1. Burmistrz Miasta Mrągowa
2. „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olsztynie
3. Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich
4. Starosta Powiatu Mrągowskiego

Podczas tegorocznego FKK wystąpią zespoły muzyczne i taneczne z Litwy, Białorusi, Ukrainy.

Koncert Galowy w amfiteatrze poprowadzą: Stanisław Szelc, Anna Adamowicz i Dominik Kuźniewicz.

W tym roku gościć będziemy:

UKRAINA:
1. Zespół „Tęcza”
2. Zespół „Wołyńskie słowiki”
3. Duet bandurzystek
4. Zespół „Kwiaty Bukowiny”
5. Zespół "Piernacz"
6. Duet: Gabriela Wasilawskaite z Litwy oraz Marek Gierczak z Ukrainy

LITWA:
1. Zespół „Lśniące Kropelki”
2. Kapela Rendez-vous,
3. Zespół „Żejmiana”,
4. Zespół „Nowi Grzegorzanie” ,
5. Zespół wokalny „Mejszagolanki”,
6. Zespół „Głębina”

BIAŁORUŚ:
1. Zespół „Wesoła Gromadka”,
2. Zespół „Mozyrzanka”,
3. Zespół „Kresowianka”,
4. Zespół „ Matczyna Piosenka”,
5. Chór „Credo”,
6. Zespół Muzyki Dawnej


PROGRAM 13 Festiwalu Kultury Kresowej


PIĄTEK 10 SIERPNIA

pl. Piłsudskiego
16.00 „Mała gala kresowa”
Powitanie uczestników Festiwalu
występ zespołu "Sukces" z Mrągowa
występy zespołów

Centrum Kultury i Turystyki
16.30 Spotkanie poetów i pisarzy
17.00 Otwarcie wystaw:
historycznej Ryszarda Bitowta, plakatu FKK Piotra Dondajewskiego, fotografii Jerzego Karpowicza
18.00 Wieczornica - spotkanie z Wielkim Śpiewakiem Bernardem Ładyszem


SOBOTA 11 SIERPNIA

pl. Piłsudskiego
12.00 Koncerty zespołów kresowych

Centrum Kultury i Turystyki
10.00 Spotkanie poetów i pisarzy

Plac Jana Pawła II
12.00 Występ artystów

AMFITEATR
19.30 Koncert Galowy 13 FKK


NIEDZIELA 12 SIERPNIA

Kościół św. Wojciecha
8.30 Msza święta

11.00 Korowód uczestników 13 FKK ulicami miasta
(od Urzędu Miejskiego do pl. Piłsudskiego)

pl. Piłsudskiego
12.00 Koncerty zespołów kresowych
18.00 Oficjalne zakończenie 13 Festiwalu Kultury Kresowej


Festiwalowi towarzyszyć będą:
wystawy, prezentacje rękodzieła, malarstwa, kiermasze, degustacje potraw kresowych.


Na 13 Festiwalu Kultury Kresowej gościć będziemy:


UKRAINA:

Panią Emilię Chmielową – prezesa Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie
Federacja w roku bieżącym obchodzi Jubileusz 15-lecia działalności. Od 13 lat dokonuje weryfikacji polskich zespołów artystycznych na Ukrainie i jest organizatorem wyjazdów zespołów, które uczestniczą w Festiwalach Kultury Kresowej w Mrągowie. Federacja nadzwyczaj ceni sobie wieloletnią, owocną współpracę z władzami samorządowymi w Mrągowie, Centrum Kultury i turystyki w Mrągowie oraz Telewizją Polską Program 2.
Od 1992 roku jest organizatorem i koordynatorem życia społecznego organizacji polskich na Ukrainie. Jej zadaniem jest integracja społeczeństwa polskiego, promocja kultury polskiej w szerokim znaczeniu tego słowa. Organizowanie sześciu Festiwali Kultury Polskiej na Ukrainie w tym Roku Polski na Ukrainie był szczególnym wydarzeniem w ich życiu.
1. „Tęcza” zespół choreograficzno - wokalny  + kapela ze Lwowa. Założony 15 lat temu przy polskiej szkole nr 24 im. M. Konopnickiej we Lwowie. Kierownik artystyczny - Andrzej Kijach. Zespół liczy 32 osoby, w tym 10 par tanecznych. Zespół uczestniczy w wielu imprezach artystycznych we Lwowie i Polsce.
2. Duet (Ukraina + Litwa) -  Marek Gierczak (Strzałkowice obw. lwowski) – baryton + akompaniator  – 2 osoby
3. „Wołyńskie słowiki” – zespół choreograficzno-wokalny + kapela z Łucka. Zespół „Wołyńskie Słowiki” założony w 1998 r. przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. T. Kościuszki. Uczestnikami zespołu są dzieci z Polskich rodzin, które jednocześnie są uczniami niedzielnej szkoły przy Towarzystwie. Zespół ma interesujący repertuar obejmujący polskie pieśni religijne, ludowe, patriotyczne, współczesne, młodzieżowe. Od początku swego istnienia prowadzi aktywną działalność koncertową, zdobywając popularność zarówno na Ukrainie jak i w Polsce, dzięki koncertom w Lublinie, Chełmie, Sosnowcu, Olsztynie, Kołobrzegu, Gdyni, Katowicach, Zielonej Górze i in.
Zespół uczestniczył w Festiwalu „Nadbużańskie Spotkania Artystyczne” w Hrubieszowie, z powodzeniem występował w Katowicach na II Zjeździe Chórów Słowiańskich wraz z najlepszymi chórami z Czech, Węgier, Białorusi, Jugosławii, Ukrainy oraz Polski. W 2001 r. na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie „Wołyńskie Słowiki” uznano za najlepszy zespół dziecięcy. W 2004 r. uczestniczył w polsko-niemiecko-ukraińskim projekcie „trzy narody – trzy kultury” w Lublinie. W 2005 r. na Międzynarodowym Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie zespół otrzymał nagrodę II programu Telewizji Polskiej. 2006 r. – udział w XII Światowym Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie; IX Festiwalu Dorobku Artystycznego Polskich Środowisk Przygranicznych w Tomaszowie-Lubelskim; występy z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Od II Festiwalu Kultury Polskiej na Ukrainie zespół uczestniczy w Koncertach Galowych.
Kierownikami zespołu są Piotr i Antonina Miłogorodcy, profesjonalni muzycy. Podczas XI Festiwalu w Mrągowie „Wołyńskie Słowiki” wystąpiły razem z mieszanym chórem „Wołyń”. Właśnie wtedy nawiązali kontakt z młodzieżowym zespołem „Sukces” z Mrągowa, kierownik Agata Dowhań. „Sukces” został zaproszony przez „WS” do Łucka, gdzie był zaprezentowany wspólny program w wojewódzkim domu młodzieży. Program „Sukcesu” w opracowaniu choreografa pani Janiuk („WS”) był prezentowany podczas XII Festiwalu Kultury Kresowej.


4. Duet bandurzystek (Równe) Dwudziestoletnie studentki Akademii Muzycznej - Iryna i Natalia Jewtuszok z Równego od 12 lat grają na bandurze – tradycyjnym regionalnym instrumencie ukraińskim, który pochodzi z XIV-XV wieku. Po dziadkach i pradziadkach odziedziczyły miłość do Polski, polskiej kultury, pieśni. Uczestnicząc w różnych Festiwalach Muzycznych na Ukrainie, postanowiły w tym roku spróbować swoich sił w konkursie polskich kolęd, gdzie w Będzinie zdobyły Grand Prix i nagrodę za najlepsze wykonanie polskiej tradycyjnej kolędy.
5. „Kwiaty Bukowiny” – zespół choreograficzno-wokalny + kapela „Źródło” (Czerniowce)
Choreograficzno-wokalny zespół dziecięco-młodzieżowy. Zespół działa 8 lat przy polskiej sobotnio-niedzielnej szkole w Czerniowcach. Laureaci XII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego we Włoszech i Austrii, zdobywcy I nagrody. Uczestnicy „Bukowińskich Spotkań”, prezentuje wysoki poziom choreograficzny. Zespół uczestniczył we wszystkich Festiwalach Kultury Polskiej na Ukrainie. Uczestniczy też w imprezach artystycznych i kulturalnych w Polsce w ramach współpracy między Samorządami Polski i Ukrainy. Kierownik – Łucja Uszakowa.
6. Zespół „Piernacz”
Zespół istnieje 17 lat, wielokrotnie uczestniczył w festiwalach i imprezach polonijnych na terytorium Ukrainy i Polski. Kierownikiem zespołu jest p.Grzegorz Wierzbicki.


Pana Mieczysława Maławskiego – Prezesa Polskiego Towarzystwa Miłośników Sztuk Pięknych we Lwowie. Towarzystwo Działa od 5 lat, zrzesza artystów plastyków i amatorów. W okresie działalności zorganizowano ponad 40 wystaw zbiorowych i indywidualnych. Zrzeszeni plastycy dokonują również renowacji dzieł sztuki w kościołach, wykonują obrazy do kościołów czynnych na Ukrainie. Przy towarzystwie działa grupa młodzieżowa „Skrzydła” zrzeszająca studentów – plastyków oraz młodych artystów plastyków.

oraz 2 rękodzielników, 4 poetów, 2 plastyków, 1 przedstwiciel mediów

LITWA:

Panią Apolonię Skakowską – dyrektora Centrum Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza w Wilnie
1. Zespół „Lśniące Kropelki” taneczno-wokalny pod kierownictwem artystycznym Ireny Kogarko działający przy Szkole Środowiskowej im. I. Kraszewskiego w Wilnie.
2. Kapela Rendez-vous pod kierownictwem Bożeny Bielak.
3. Zespól wokalny „Żejmiana” z  Miejskiego Domu Kultury
4. Zespół wokalny „Nowi Grzegorzanie” pod kierownictwem Egeniusza Borkowskiego z Wilna
5. Zespół wokalny „Mejszagolanki”
6. Zespół taneczny „Głębina” 
7. Gabriela Wasilawskaite – wystąpi w duecie z Markiem Gierczykiem z Ukrainy 

oraz 3 poetów, 6 rękodzielników, 2 przedstawicieli mediów, 2 gastronomów

BIAŁORUŚ:

Panią Angelikę Borys – prezesa Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi

1. Zespół „Wesoła Gromadka” z Grodna 
2. Zespól „Mozyrzanka” z Mozyrza
3. Zespól „Kresowianka” z Iwieńca
4. Zespół „ Matczyna Piosenka” ze Słonim
5. Chór „Credo” z Brasławia  - powstał w roku 1996 roku i od tego czasu uświetnia liczne polskie imprezy na Słonimszczyźnie. Wielokrotnie brał udział w rozmaitych Festiwalach Piosenki Polskiej na Białorusi. W 1999 roku uczestniczył w Międzynarodowych Spotkaniach z Pieśnią Religijną na Kresach w Chełmie, gdzie otrzymał II nagrodę. Jest uczestnikiem I Zjazdu Chórów Środkowej Europy w 2000 r. w Katowicach . W 2001r. otrzymał wyróżnienie na I Festiwalu Ekumenicznym w Warszawie. W Łodzi w 2001r. na XIV Ogólnopolskim i VI Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Polskiej Piosenki Religijnej zajął II miejsce w kategorii „Chóry” oraz I miejsce w kategorii „Zespoły instrumentalno – wokalne”. Pracuje pod kierownictwem Natalii Kuklickiej. W repertuarze ma polskie pieśni patriotyczne, m.in.: „Polonez” Ogińskiego Suita na tematy pieśni patriotycznych kompozytorów polskich: Mazur, Krakowiak Kosynierów, Polonez Kościuszki, „Matka boska Sybiraków”. W skład chóru wchodzą reprezentanci trzech pokoleń: babcie, matki i wnuczęta. Chór śpiewa przy akompaniamencie grupy orkiestrowej.

6. Zespół Muzyki Dawnej z Witebska

oraz  5 rękodzielników, 1 poetę, 3 plastyków, 2 przedstawicieli mediów


Ponadto na Placu Piłsudskiego gościmy:

1. Kapelę Suderwianie z Litwy
2. Kapelę Sześć Złotych z Ukrainy – zespół składa się z sześciu studentów Akademii Muzycznej we Lwowie. Ma nagraną własną płytę pod tytułem „To Lwów”.
3. Kabaret „Tyligentne Batiary” (Polska)

Na 13 FKK gościć będziemy blisko 450 uczestników.