W niedzielę 9 września o godzinie 12.00 przy pomniku Jana Pawła II w Mrągowie odbędzie się koncert zatytułowany "Wielka Msza Jan Paweł II".

Wykonawcami koncertu będą m.in.: Grażyna Zielińska - sopran, prof. Renate Spitzner - skrzypce, Gerald Spitzner - organy, kompozytor.

"Wielka Msza Jan Paweł II" skomponowana została na cześć Ojca Świętego Jana Pawła II przez austriackiego kompozytora Geralda Spitznera w 2004 roku. Po raz pierwszy zabrzmiała w Polsce 22 maja 2005 roku w poznańskiej bazylice. Rok później została wykonana w sanktuarium św. Józefa w Wadowicach. Jak podkreślają organizatorzy uroczystości, wyjątkowość mszy, na którą składa się 13 części, polega na tym, że obok ustalonych od wieków i typowych dla Eucharystii części (Kyrie, Gloria, Credo) w pełni skomponowano także jej inne elementy (Introitus, Offertorium, Communio).

Autor "Wielkiej Mszy Jana Pawła II" Gerald Spitzner (austriacki kompozytor, muzyk, nauczyciel) skomponował ponad 300 utworów, w tym 17 mszy. "Wielka Msza Jan Paweł II" napisana w 2004 r. została bardzo wysoko oceniona przez międzynarodową komisję ds. muzyki sakralnej w Watykanie.

GRAŻYNA ZIELIŃSKA urodziła się 19.03.1958 r. w Zakopanem/Polska. W 14. roku życia rozpoczęła naukę śpiewu w szkole Muzycznej w Zielonej Górze w klasie prof. Lidi Gawrylarz. Studiowała w Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu u prof. Zofii Grajnert na kierunku „wokalno – aktorskim“ (operowym) oraz pedagogicznym.W roku 1987 została zaangażowana w Teatrze Wielkim w Łodzi. Od ukonczenia studiow w dalszym rozwoju artystycznym pomagała jej śpiewaczka ze Staatsoper w Wiedniu, Oliwiera Milakowicz. Grażyna Zielińska jest zdobywczynią 1. Nagrody roku 2001 w dziedzinie kultury, przyznaną przez Republikę Austrii. Jej droga artystyczna wiedzie poprzez wiele krajow Europy i nie tylko. Dokonuje dużo nagrań dla radia i telewizji w kraju i za granicą. Wiele dzieł zostaje napisanych dla jej głosu. Miedzynarodowe Konsortium w Rzymie wybrało ją w 2004 roku do wykonania partii sopranowej “Wielkiej Mszy Jan Pawel II”. Maestro Gerald Spitzner specjalnie dla jej głosu skomponował dzieło. W roku 2005 G. Zielińska zostaje mianowana kierownikiem artystycznym w Rzymie wyżej wymienionej mszy prawykonanie. W 1992 r. otrzymała obywatelstwo austriackie.

Kompozytor MSZY, GERALD SPITZNER, urodził się 11.04.1972 r. w Wiedniu. Już jako 3-letnie dziecko daje pierwsze koncerty publiczne na skrzypcach. Do dzisiaj skomponował ponad 300 dzieł, z tego 19 mszy i dwie opery o tematyce raligijnej „Hemma“, „Aelia“. Gerald Spitzner wraz ze swoją matką,prof. Renate Spitzner poświęcił swoją działalność muzyczną również w niesieniu pomocy dzieciom z obozów dla uchodźców, osieroconym, ludziom upośledzonym. W 2004 roku otrzymuje nagrodę publicznosci w konkursie kompozytorskim “Harmonia-Classica Kompositionswettbewerb”. W tym samym roku międzynarodowa komisja do spraw muzyki sakralnej w Watykanie pod przewodnictwem Msgr. P.Colino, kapelmistrza w Świątyni Św. Piotra w Watykanie, jego dzieło sakralne “Wielka Msza Jan Pawel II” ocenia na najwyższym poziomie. Wielkie znaczenie w rozwoju artysty miała współpraca m.in. z prof. Kratochwil i prof. Schwertzik.

Prof. RENATE SPITZNER, urodziła się 28.05.1943 r. w Pradze. Pianistka, skrzypaczka, organistka, kompozytorka wykształcenie zdobyła w Pradze m.in. u Marty Prochaskowej, również w Wiedniu na Uniwersytecie o kierunku muzycznym. Utworzyła „Muzyczno-socjalną metodę“ i organizację VENITE do wspierania muzyczno – socjalnych projektow. Zrezygnowała z wielkiej kariery na rzecz pomocy dzieciom z obozów dla uchodzcow, z rozbitych rodzin, z wiosek dziecięcych, osieroconym, ludziom upośledzonym, ucząc ich muzyki, grania na instrumentach.
Otrzymała w 2001 r. pierwszą nagrodę za ponad 30 lat pracy w dziedzinie kultury w imieniu Republiki Austrii.

PROGRAM WIELKIEJ MSZY JANA PAWŁA II
GROSSE MESSE JOHANNES PAUL II
WIELKA MSZA JAN PAWEL II
von Gerald Spitzner

 1. Effata I
 2. Introitus: Cantico delle creature
 3. Effata II
 4. Gloria
 5. Reconciliatio
 6. Sanctus
 7. Visio
 8. Benedictus
 9. Loquentes vobismetipsis in psalmis et hymnis et canticis spiritalibus, cantantes et psallentes in cordibus vestris Domino . (Eph 5, 19)
 10. Agnus Dei
 11. Effata III
 12. Communio : Ave Verum
 13. Dedicatio Papam Ioannem Paulum II