Czy można w naszym powiecie jeździć rowerem?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista. Jak najbardziej! Mazury to najpiękniejszy region naszego kraju. Urokliwa przyroda, wiele malowniczych ścieżek zachęcają do uprawiania turystyki rowerowej.

Dlaczego więc tak często widać rowerzystów jadących drogami o dużym nasileniu ruchu samochodowego?

Mamy przepiękne drogi o nawierzchni (asfaltowej, gruntowej, żwirowej, utwardzonej itd.) wspaniale nadającej się dla rowerzystów i piechurów, które prowadzą poprzez lasy i malowniczo położone wioski. Niestety poza mieszkańcami nikt o nich nie wie! Turysta powinien otrzymać mapę, na której zaznaczone byłyby drogi nadające się dla rowerów i pieszych, niekolidujących z drogami samochodowymi. Powinien mieć możliwość wyboru najdogodniejszej, najbezpieczniejszej trasy. Mamy dużo przepięknych ścieżek rowerowych, ale mało tras. Trasa turystyczna jest oznakowana i opisana. Turysta musi mieć poczucie bezpieczeństwa i zaufania do trasy.

Uważamy, że jednym z głównych problemów dotyczących turystyki aktywnej naszego regionu jest brak oznakowanych tras turystycznych (rowerowych i pieszych). Sama przyroda i czysta woda to już zdecydowanie za mało. Musimy mieć do zaproponowania coś więcej! Turystyka aktywna jest coraz bardziej popularna. Brak tras oznacza zmniejszenie atrakcyjności turystycznej. Dlatego też Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej rozpoczęło jeszcze przed sezonem turystycznym przygotowania do zaprojektowania sieci połączeń rowerowych i pieszych w powiecie mrągowskim.

Jest to etap, który skończy się opracowaniem i ewidencją dróg, które nadają się do wykorzystania przez turystów rowerowych, jak i pieszych (zaznaczony będzie rodzaj nawierzchni). Wykorzystamy przy tym mapę powiatu mrągowskiego, którą opracowaliśmy w marcu tego roku i którą cały czas uzupełniamy. Ten etap projektowania, mimo pracowitego sezonu turystycznego, zbliża się do końca.

Kolejny to wyznaczenie najbardziej optymalnych tras rowerowych przebiegających przez najatrakcyjniejsze przyrodniczo i historycznie miejsca w powiecie mrągowskim. Celem jest udostępnienie turyście aktywnemu atrakcyjnych, bezpiecznych i wygodnych tras, tworzących spójny system rowerowych i pieszych udogodnień.

Zakładamy, że istnieje pewne poparcie samorządowe dla promocji turystyki aktywnej.
Nie stać nas na to by nie mieć oznakowanych tras rowerowych!

W związku z tym projektem MCIT poszukuje znakarzy turystycznych chętnych do współpracy przy projektowaniu tras rowerowych w naszym powiecie.


Robert Wróbel
Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Mrągowska”
p.o. Kierownika MCIT