Polska Organizacja Turystyczna uruchomiła w ramach kampanii reklamowej „Zarabiaj na turystyce” portal www.zarabiajnaturystyce.pl, który będzie docelowo stanowił kompendium wiedzy dla osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w branży turystycznej i zainteresowanych rozwojem polskiej turystyki.

Portal będzie zawierał wszystkie niezbędne informacje potrzebne przy zakładaniu działalności gospodarczej w branży turystycznej. POT chce zachęcić do tworzenia nowych produktów turystycznych i usług w tej dziedzinie. Rozwój turystyki pobudza rozwój wielu innych dziedzin gospodarki a jej usługowy charakter generuje miejsca pracy nie tylko w sektorze końcowej konsumpcji turystycznej, ale także produkcyjnym.

Turystyka stymuluje rozwój wielu dziedzin, od transportu, rolnictwa, edukacji, kultury, przemysłu spożywczego, hotelarstwa po opiekę zdrowotną i związaną z nią turystyką zdrowotną (uzdrowiska, wellness, spa).Jak wynika z wstępnych oszacowań, w 2006 roku sektor hotelarski odnotował wzrost wpływów z turystyki o 5,4% i wpływy te wyniosły 6,5 mld zł.


Źródło:
www.pot.gov.pl