W II edycji Konkursu na Pamiątkę Regionu Warmii i Mazur wzięło udział 17 uczestników. Do oceny Komisji Konkursowej przedłożono łącznie 49 prac.

Komisja konkursowa oceniła nadesłane prace przedstawiając propozycję rozstrzygnięcia II edycji Konkursu na „Pamiątkę Regionu Warmii i Mazur” do akceptacji Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


W kategorii: „Wyroby symbolizujące region, miejscowość lub lokalną tradycję” zadecydowano o przyznaniu:


I miejsca Panu Wiesławowi Zawistowskiemu za pracę pt.: „Baby Pruskie” - zestaw, oraz przyznaniu nagrody w wysokości 3.000,00 PLN (trzy tysiące złotych)

 II miejsca Pani Katarzynie Budyś za pracę pt.: „Palcynki” - zestaw, oraz przyznaniu nagrody w wysokości 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych)

 III miejsca Panu Sławomirowi Saganowi za pracę pt.: „Pojemniki z zabytkami” - zestaw oraz przyznaniu nagrody w wysokości 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych)

 Wyróżnienia Pani Jadwidze Antuszewicz za pracę pt.: „Żaglówki Warmia, Mazury, Olsztyn”, oraz przyznaniu nagrody w wysokości 500,00 PLN (pięćset złotych)

Wyróżnienia Pani Natalii Dyndul za pracę pt.: „Eko – siatka” oraz przyznaniu nagrody w wysokości 500,00 PLN (pięćset złotych)W kategorii: „Artystyczne dzieła z lokalnym motywem” zadecydowano o przyznaniu:


I miejsca Panu Wiesławowi Zawistowskiemu za pracę pt.: „Tacka z motywami z kafli piecowych”, oraz przyznaniu nagrody w wysokości 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych)

 II miejsca Pani Ewie Majcher i Panu Ryszardowi Majcherowi Pani za pracę pt.: „Orkiestra Warmińska”, oraz przyznaniu nagrody w wysokości 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych)

 III miejsca Panu Adamowi Ekiertowi za pracę pt.: „Świeczniki z symbolami Warmii i Mazur” oraz przyznaniu nagrody w wysokości 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych)

 Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji, planowanej w 2009 roku.


Źródło: www.wm.24.pl