Światowy Dzień Turystyki został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Turystyki w 1979 r. jako najważniejsze cykliczne święto branży turystycznej. Jest obchodzony na całym świecie pod koniec września. Celem jest popularyzacja turystyki i aktywnego spędzania czasu wolnego. W związku z powyższym Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej oraz Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” jako Organizatorzy ogłaszają konkursy:

fotograficzny pt.  „Zdjęcie wakacyjne”
plastyczny „Moje wakacje” dla dzieci do 12 roku życia

Oraz przy współpracy Starostwa Powiatowego w Mrągowie konkurs plastyczny dla młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym „190- lat Powiatu Mrągowskiego”

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi podczas obchodów Światowego Dnia Turystyki 27 września. Dokładne informacje odnośnie programu obchodów ukażą się na stronach internetowych:

www.it.mragowo.pl

www.powiat.mragowo.pl

www.mragowo.pl


Terminy:
Termin rozpoczęcia konkursu – 11 września 2008r.
Termin nadsyłania prac – 26 września 2008 r. do godz.12.00.
Miejsce składania prac: LOT„Ziemia Mrągowska” i Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej
ul. Warszawska 26
Termin rozstrzygnięcia konkursów – podczas Obchodów Światowego Dnia Turystyki w Mrągowie 27 września 2008

Kontakt:
Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska”
Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej
11-700 Mrągowo
ul. Warszawska 26
tel. 089 741 80 39
e-mail:
info@it.mragowo.pl

 

Konkurs fotograficzny pt.  „Zdjęcie wakacyjne”

 

Konkurs plastyczny „Moje wakacje” dla dzieci do 12 roku życia

 

Konkurs plastyczny „190- lat Powiatu Mrągowskiego”