Starostwo Powiatowe w Mrągowie organizuje konkurs plastyczny pt: „Cuda natury powiatu mrągowskiego”. W konkursie mogą brać udział dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mających swoje siedziby na terenie Powiatu Mrągowskiego.
W związku z tym, prosimy o wykonanie prac w formacie A4, wybranymi przez siebie technikami np. rysowanie, malowanie, wyklejanie itp.

Bliższych informacji związanych z konkursem udzieli Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (tel. 89 741 01 87) w Starostwie Powiatowym w Mrągowie.