Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursach na Eko-plakat oraz kampanię promocyjną "Mazury Cud Natury". Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa "Borussia" organizuje natomiast regionalny konkurs recytatorski "Literackie Mazury Cud Natury".

Konkursy rozpoczynają się 1 marca 2010 roku i związane są z udziałem Mazurskich Jezior w konkursie Fundacji New7Wonders na nowe 7 cudów natury. – Mazury to jeden z 5. najpiękniejszych zakątków w Europie i jedno z 28. najpiękniejszych miejsc na świecie – mówi Marszałek Jacek Protas. – Dzięki konkursom dzieci i młodzież nie tylko poszerzą swoją wiedzę o tym wyjątkowym miejscu, lecz  będą też zachęcać swoich bliskich – rodzinę, przyjaciół i znajomych – do oddania głosu na Mazurskie Jeziora w światowym plebiscycie. Ważny jest każdy głos oddany na Mazury.
 
KONKURS NA KAMPANIĘ PROMOCYJNĄ "MAZURY CUD NATURY"
Patronat nad konkursem objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
To już druga edycja konkursu na kampanię promocyjną, podczas której uczestnicy będą mieli za zadanie zachęcić mieszkańców danej miejscowości, regionu i/lub województwa do oddania głosu na Mazurskie Jeziora w plebiscycie szwajcarskiej Fundacji „New7Wonders”. W 2009 roku Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zorganizował konkurs wojewódzki, który cieszył się dużym zainteresowaniem.
Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (formularz do pobrania na stronie www.wrota.warmia.mazury.pl, w zakładce "Do pobrania”) i przesłanie go pocztą elektroniczną na adres: redakcja@warmia.mazury.plTen adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć do 22 marca 2010 r.
Prace (wypełnione załączniki oraz płyta CD/DVD z prezentacją działań) należy przesłać  do 24 maja 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Biuro Koordynacji Promocji i Komunikacji Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
z dopiskiem: „KAMPANIA”

Wraz z pracami należy przesłać sprawozdanie z przeprowadzonej akcji kontrasygnowany przez nauczyciela prowadzącego oraz dyrektora szkoły (wzór sprawozdania na stronie www.wrota.warmia.mazury.pl, w zakładce ,,Do pobrania”)).
Spośród nadesłanych prac jury wybierze laureatów poszczególnych województw (po jednym laureacie z każdej kategorii – bez nagród), z których wybrani zostaną główni laureaci konkursu.
Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 7 czerwca 2010 roku na stronie internetowej www.wrota.warmia.mazury.pl oraz stronie www.jeziora.warmia.mazury.pl.
Na zwycięzców czekają nagrody.

KONKURS NA EKO-PLAKAT

Ogólnopolski konkurs pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Uczestnicy mają zachęcić mieszkańców danej miejscowości, regionu i/lub województwa do oddania głosu na Mazurskie Jeziora w plebiscycie szwajcarskiej Fundacji „New7Wonders”. Celem konkursu jest również m.in. pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży na temat ochrony dziedzictwa przyrodniczego Polski (a w sposób szczególny ochrony Mazurskich Jezior), kreowanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych oraz zachęcenie uczniów do udziału w życia społeczeństwa obywatelskiego.
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazjalne. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres Organizatora konkursu plakatu zachęcającego do ochrony polskiej przyrody, a zwłaszcza Mazurskich Jezior, jako jedynego, polskiego finalisty światowego konkursu szwajcarskiej Fundacji „New7Wonders” na 7 Nowych Cudów Natury. Plakat ma kształtować u jego odbiorców postawę proekologiczną, może być wykonany w dowolnej technice w formacie A4.
Prace opatrzone unikalnym godłem z tyłu pracy należy przesłać w sztywnej kopercie w terminie do 20 maja 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Biuro Koordynacji Promocji i Komunikacji Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
z dopiskiem: „EKO-PLAKAT”

W kopercie z pracą powinna znajdować się druga, zaklejona koperta, z danymi autora ukrywającego się pod danym głosem, wg wzoru:
a) imię i nazwisko
b) wiek
c) adres zamieszkania (ul., nr domu, mieszkania, kod, miasto)
d) adres e-mailowy autora lub prawnego opiekuna
e) telefon kontaktowy (najlepiej komórkowy)
f) kategoria (szkoła podstawowa lub gimnazjalna).
Jury konkursowe przy wyborze najlepszych prac będzie kierować się następującymi kryteriami: wartość plastyczna, samodzielne wykonanie pracy, kreatywny pomysł promocji ochrony polskiej przyrody, a zwłaszcza Mazurskich Jezior poprzez plakat oraz estetyka wykonania pracy.
Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 7 czerwca 2010 roku na stronie internetowej www.wrota.warmia.mazury.pl oraz stronie www.jeziora.warmia.mazury.pl.

LITERACKIE MAZURY CUD NATURY

W konkursie mogą wziąć udział szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Wszystkie szkoły, które chcą uczestniczyć w konkursie, powinny przeprowadzić szkolne eliminacje Konkursu oraz zgłosić laureatów eliminacji szkolnych do eliminacji centralnych (każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie jednego laureata, ostateczny termin zgłoszeń mija 15 maja 2010 roku, KW ,,Borussia” ul. Kopernika 45, Olsztyn, tel. 89 534 00 26 oraz 523 72 93, e-mail: sekretariat@borussia.plTen adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ).
Eliminacje centralne odbędą się w Olsztynie 26 maja 2010 roku (początek przesłuchań o godz. 9).
Uczestnicy konkursu prezentują fragmenty dwóch utworów: jeden dowolnie wybrany fragment prozy na podstawie utworu Siegrfieda Lenza ,,Muzeum ziemi ojczystej” oraz dowolnie wybrany fragment literatury regionalnej (utwory o tematyce dowolnej autorów urodzonych na Warmii i Mazurach, pochodzących z Warmii i Mazur, w tym autorów zarówno współczesnych, jak i dawnych).
Czas prezentacji obydwu fragmentów nie powinien przekroczyć sześciu minut. Jury konkursowe weźmie pod uwagę interpretację utworu, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny, tempo, intonacja, znajomość tekstu oraz opracowanie głosowe.
Szczegółowe informacje dotyczące miejsca przesłuchań oraz kolejności występowania uczestników zostaną przesłane drogą elektroniczną. Informacje będzie można uzyskać także telefonicznie w Biurze Stowarzyszenia WK Borussia od 20 do 30 maja 2010 r.  w godz. od 10 do 14 pod tel. (89) 534 00 26. Ogłoszenie wyników nastąpi 28 maja 2010 r. Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się 1 czerwca 2010 r. w Olsztynie. Laureaci Eliminacji Centralnych zostaną zaproszeni do prezentacji podczas Gali z okazji Jubileuszu XX-lecia WK Borussia w Olsztynie w październiku 2010 roku.
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa ,,Borussia”.

 

źródło:www.wrota.warmia.mazury.pl