W programie muzyka dawna z siedemnastowiecznych północnych Niemiec. Koncert organizowany jest przez warmińsko-mazurski oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr imienia Feliksa Nowowiejskiego.

Miejsce: kościół ewangelicki w Sorkwitach, ulica Plażowa 1
Czas: piątek, 27 lipca, godz. 18.00
Kontakt: Maciej Wierzchołowski 693130864
Marek Szymański 502094519

Concerto Da Camera

Concerto Da Camera to grupa młodych ludzi zafascynowanych ideą stylowego wykonawstwa muzyki dawnej. Rozwijają oni swoje muzyczne pasje studiując w renomowanych europejskich uczelniach (Królewskie Konserwatorium w Hadze i w Brukseli), doskonaląc swoje umiejętności pod opieką światowej sławy autorytetów w dziedzinie muzyki dawnej (Sigiswald Kuijken, Enrico Gatti, Kati Debretzeni, Lucia Swarts, Jacques Ogg, Ton Koopman, Peter Kooij, Michael Chance). Spotkania przy realizacji zespołowych projektów oznaczają twórczą konfrontację wielu odmiennych idei i punktów widzenia, coraz częściej zyskują też wymiar międzynarodowej współpracy.

Początki grupy sięgają 2004 roku, odkąd zespół rozpoczął regularną współpracę z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Olsztynie oraz cykliczne koncerty w ramach Olsztyńskiego Lata Artystycznego. Concerto Da Camera przyczyniło się również do popularyzacji zabytków Warmii i Mazur poprzez liczne występy w pałacach i zamkach Dawnych Prus Wschodnich. Ponadto zespół koncertował w ramach festiwali muzyki dawnej w Polsce i za granicą, między innymi: Muzyka Młodych u Franciszkanów (Przemyśl-Sanok 2005/2006), L'Académie Internationale de Danses et de Musiques Anciennes (Praga 2007), Dni Bachowskie (Kaków 2007), Forum Muzyki Dawnej (Warszawa 2007), Camerata Augustoviana (2008). Realizacja spektaklu baletowego Niebezpieczne Związki w 2008 roku była okazją do twórczej współpracy z jednym z najlepszych w Polsce baletem dworskim Cracovia Danza prowadzonym przez Romanę Agnel. Obecnie Concerto Da Camera przygotowuje się do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji Oude Muziek Festival w Utrechcie.

O programie

Ostateczny kształt tegorocznej propozycji koncertowej zespołu muzyki dawnej Concerto Da Camera w przeważającej mierze zawdzięczamy inicjatywie prof. Martina Rosta, organisty i organizatora renomowanego festiwalu muzycznego w miejscowości Stralsund (północne Niemcy), która słynie z jednych z największych siedemnastowiecznych organów zachowanych do naszych czasów (Friederich Stellwagen, 1659). Zaproszenie na tamtejszy festiwal przyjęliśmy bez wahania, przystając na sugestię profesora, aby z racji specyfiki miejsca i znajdujących się w tamtejszym Marienkirche instrumentów opracować repertuar o północnoniemieckiej proweniencji.

Już na etapie pierwszych przygotowań nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że styl muzyczny popularny w siedemnastowiecznym konglomeracie niemieckich księstw jest czymś jedynym w swoim rodzaju. Niepowtarzalną aurę tej muzyki składają się niewątpliwie dwa czynniki. Pierwszym z nich było przyswojenie przez niemieckich kompozytorów nowych trendów panujących we Włoszech, gdzie wysyłano ich na studia w celu doskonalenia muzycznego warsztatu. Drugim zaś źródłem inspiracji była twórczość ich zachodniego sąsiada, Jana Pieterszona Sweelincka, która wniosła szczególnie wiele do muzyki klawiszowej oraz dzieł wielogłosowych (zarówno wokalnych jak i instrumentalnych) o charakterze sakralnym. Specyficzny, kontemplacyjny klimat, tak łatwy do odnalezienia w muzyce niemieckiej z tego okresu jest wynikiem nie tylko powyższych zależności, ale także dbałości o wysoki poziom muzyczny w protestanckich kościołach.

Przejawem ówczesnej muzyki rozrywkowej - a więc tanecznej - były suity, czyli cykle składające się z kilku różnych tańców. Utwory te, mimo że wyszły spod ręki kompozytora niemieckiego pochodzenia, były niejednokrotnie odpowiednikami popularnych tańców z różnych stron Europy. Za przykład posłużyć może znajdująca się w naszym programie Suita A-dur Vierdancka, której dwie pierwsze części utrzymane są w stylu angielskim, a dwie ostatnie - włoskim.

Opera Włoska, tak bardzo upragniona na wszystkich liczących się siedemnastowiecznych europejskich scenach, popularności w Niemczech doczekała się stosunkowo późno (około 30 lat później niż w Warszawie). Z kolei tradycja układania wariacji czy suit tanecznych z pobrzmiewającą tu i ówdzie chorałową melodią czy nawet pisania świeckich tekstów do sakralnych melodii utrzymała się bardzo długo. Być może działo się tak dlatego, że na tamtych ziemiach muzyka utożsamiana była bardziej z duchową ucztą, kontemplacją i wszystkim tym, co moglibyśmy określić mianem wyższych jakości.

Zapraszamy do wysłuchania koncertu.

Program:

Dietrich Becker (c. 1623 - c. 1679) - Sonata No. 3, a-moll
Johann Rosenmuller (1617-1684) - Sonata terza
Nicolaus Adam Strungk (1640-1700) - Sonata d-moll
Dietrich Buxtehude (1637-1707) - Nun lob, mein Seel, den Herren, BuxWV 212
Johann Kaspar Kerll (1627-1693)- Sonata a 3, g-moll
Johann Vierdanck (1605-1646) - Duet skrzypcowy d-moll
Johann Vierdanck - Suita A-dur, Pavan/Gagliarda/Ballo/Correnta
Kaspar Forster (1616-1673) - Sonata F-dur