„Poznajemy Ojcowiznę” to inicjatywa zachęcająca młodych ludzi do poznawania historycznych walorów swojego regionu. Prace należy przesyłać do końca lutego 2013 roku.

Przyjmowane jest tradycyjne papierowe opracowanie z wykorzystaniem rysunków, fotografii czy forma multimedialna, przygotowana dzięki programom do tworzenia prezentacji, lub jako filmy dokumentacyjne. Ważna jest przede wszystkim treść, sposób przedstawienia oraz staranność wykonania.

Publikacje, które rozbudzają w młodych ludziach pasję do pisania o rodzinnym kraju, będą oceniane w ośmiu kategoriach: mój dom rodzinny, moja miejscowość, jej położenie, krajobraz i stan środowiska; dzieje mojej rodziny, tradycje i zwyczaje; historia mojej Ojcowizny, obiekty zabytkowe; ludzie mojej miejscowości zasłużeni dla regionu i kraju, moje najciekawsze ścieżki krajoznawczo – turystyczne; nasza szkoła, historia i tradycje SKKT - PTTK w mojej szkole; moja Ojcowizna - jej miejsce w Polsce i Europie; losy moich bliskich i rodaków poza granicami kraju.
 
Konkurs organizowany jest od początku lat 90-tych XX wieku przez radę programową do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK oraz redakcję „Poznaj swój kraj”.

WIĘCEJ INFORMACJIŹródło: www.wrota.warmia.mazury.pl