W dniach 30-31 stycznia w Gdańsku odbyła się Konferencja “Towards a Baltic Sea cluster development knowledge and business hub”. Organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego, Agencji Rozwoju Regionalnego oraz klastrów turystycznych północnej Polski m.in. Sopocki Klaster Turystyczny, Elbląski Klaster Turystyczny. Nie zabrakło także Mazurskiego Klastra Turystycznego (MKT). Wśród zaproszonych gości byli m.in. członkowie klastrów z Rosji (m. in. z Kaliningradu), Estonii oraz eksperci z Bornholmu.

Konferencja miała na celu przybliżyć działalność poszczególnych klastrów oraz wymienić wiedzę i doświadczenia pomiędzy uczestnikami spotkania. Ważnym elementem było omówienie możliwości współpracy pomiędzy partnerami z całego regionu Morza Bałtyckiego. Zwłaszcza teraz, gdy istnieją możliwości dofinansowania działań w ramach różnych mechanizmów np. Startegii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (EU Strategy for the Baltic Sea Region).
 
Podczas workshopu uczestnicy stwierdzili, iż w prawidłowej działalności klastra najważniejsze są wyjazdy studyjne i na to powinniśmy kłaść duży nacisk w rozwoju klastrów. W czasie wizyt studyjnych można lepiej poznać jakie rozwiązania zastosowane u innych działają w praktyce i w późniejszym czasie wykorzystać tą wiedzę do tworzenia własnej struktury klastra – stwierdza Magda Markiewicz, członek Rady MKT

Dzięki konferencji w Gdańsku Mazurski Klaster Turystyczny nawiązał kontakty z partnerami z zagranicy (Estonii, Kaliningradu, Bornholmu itd.), co z pewnością przerodzi się we wspólne projekty partnerskie.
 
W chwili obecnej grupa robocza usług okołoturystycznych MKT prowadzi rozmowy z partnerami z Estonii na temat wspólnego projektu – promowania wzajemnej sztuki i dziedzictwa kulturowego.