9 marca, godz. 17.00, Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie oraz Zarząd Okręgu Olsztyńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków serdecznie zapraszają na wernisaż wystawy Krystyny Sól "Z Kobietą w tytule".

Krystyna Sól urodziła się w Napratach na Warmii. Jest absolwentką Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Zamieszkała w Olsztynie w 1965 r. Była dyrektorem Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Urzędzie Wojewódzkim. Stworzyła Środowiskowy Dom dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, gdzie przez wiele lat była kierownikiem. Sztuką zajmuje się od 1984 roku. Pierwsze artystyczne dzieła tworzyła pod okiem Barbary i Andrzeja Hulanickich, u których zdobyła tytuł twórcy ludowego w dziedzinie tkaniny artystycznej. Potem zaczęła sama próbować swych sił w sztuce. W 2006 roku współzakładała Stowarzyszenie Klub Plastyka Amatora „Sąsiedzi“ w Olsztynie, którego jest prezesem. Jednocześnie jest prezesem Klubu Plastyka Amatora „Sąsiedzi”.  W 2012 roku została przyjęta do ZPAP, co potwierdziło jej status twórcy profesjonalnego.

Od wielu lat jej pasją jest malarstwo na jedwabiu i batik. Inspiracji zawsze szuka w otaczającym ją świecie. W latach wcześniejszych pojawiały się ukwiecone łąki , pejzaże Warmii i Mazur obecnie wspomnienia z podróży do krajów o innej kulturze.

Wystawa „Z kobietą w tytule” to efekt kilku lat pracy. Można w tej prezentacji zobaczyć ślady podróży Autorki po krajach arabskich, do Meksyku, Chin czy Indii.