Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto obchodzone na całym świecie od 1970 roku. Program i tematykę kolejnych obchodów Dnia Ziemi kształtują ważne i bieżące problemy dotyczące  ochrony środowiska.  Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło  rok 2013 Międzynarodowym Rokiem Współpracy w Dziedzinie Wody, natomiast w Polsce Święto Ziemi odbywa się podczas ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej w zakresie właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym pod hasłem „Elektroodpady – proste zasady”. 

Organizując tegoroczne obchody Dnia Ziemi w Mrągowie postanowiliśmy rozszerzyć te  problemy o segregację, recykling i odzysk surowców wtórnych ze wszystkich śmieci, które produkujemy na co dzień.

DAJMY ŚMIECIOM DRUGĄ SZANSĘ

– to hasło przewodnie tegorocznych obchodów Dnia Ziemi w Mrągowie.

Działaniami, które proponujemy, chcielibyśmy zwrócić uwagę dzieci i młodzieży na potrzebę zintensyfikowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, jego zasobów takich jak czysta woda, powietrze, energia,  gleba. Naszym celem jest poszerzanie wśród mieszkańców Powiatu Mrągowskiego wiedzy o tym, jakie znaczenie ma dla środowiska, w którym żyjemy, odpowiednia segregacja śmieci. Chcemy informować o korzyściach wynikających z recyklingu i odzysku surowców wtórnych, rozsądnego korzystania z zasobów naturalnych ziemi oraz dążyć do wytworzenia trwałych nawyków i zachowań w duchu ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu. Pragniemy jednocześnie zapewnić uczestnikom imprezy atrakcyjną  i bezpieczną zabawę.

Zapraszamy do Mrągowa na Pl. Unii Europejskiej - 10 maja, godz. 9:00
 
PROGRAM IMPREZY:

8.45   Pochód w Rytmach Natury - trasa pochodu: od fontanny Kaskada (Kormoran) do amfiteatru przy Placu Unii Europejskiej;

9.00 - 13.00  Plac Unii Europejskiej

WYSTĘPY artystyczne o tematyce proekologicznej w wykonaniu uczniów szkół i przedszkoli;

KONKURSY: "Baśniowy strój recyklingowy" oraz "Żywiołowe eko-instalacje";

plenerowa GRA planszowa "Bogactwo powiatu mrągowskiego";

WYSTAWA prac plastycznych pt. "Woda czysta jak łza";

STOISKA ekologiczne, quizy, gry, zabawy

oraz

PROGRAM ARTYSTYCZNY w wykonaniu Grupy Cyrkowej "HECA"

Podczas obchodów Dnia Ziemi zorganizowane zostaną stanowiska ekologiczne przygotowane przez Leśny Kompleks Promocyjny, Fundację Wielkich Jezior Mazurskich, Lokalną Grupę Działania Mazurskie Morze, Lokalną Grupę Rybacką Mazurskie Morze oraz Centrum Edukacji Ekomarina w Mrągowie, oferujące atrakcyjny program ekologiczno-edukacyjny.

Serdecznie zapraszamy placówki oświatowe z powiatu mrągowskiego, fundacje oraz organizacje  ekologiczne  do aktywnego  włączenia  się  w  obchody  Dnia Ziemi,  które  odbędą  się  10 maja 2013 r. ,  godz.9.00 na Placu Unii Europejskiej.

Organizatorem imprezy jest Starostwo Powiatowe w Mrągowie, Urząd Miasta Mrągowo oraz Centrum Kultury i Turystyki.