Swojego faworyta można wybrać spośród prac, nagrodzonych w latach 2010-2012 w konkursie „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”.

Przedsięwzięcie skierowano do twórców i artystów prowadzących własną działalność gospodarczą, zrzeszonych w związkach i stowarzyszeniach twórczych oraz podmiotów gospodarczych produkujących pamiątki. Prace inspirowane były krajobrazem, wielokulturową tradycją i historią oraz posiadały wartość artystyczną i estetyczną. Artyści wykonywali je w formie rzeźby  i  płaskorzeźby, malarstwa  na  szkle,  plecionkarstwa,  kowalstwa  artystycznego, garncarstwa oraz wytworów rękodzieła artystycznego.
 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

WIĘCEJ INFORMACJI