Zakaz używania silników spalinowych na akwenach powiatu mrągowskiego


1. stanowiących lub wchodzących w skład rezerwatów z art. 15 pkt 1 ust. 21 ustawy z dn. 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880 z póź. zm.):

- j. Pierwos, gm. Piecki

- j. Krutyńskie, gm. Piecki

- rz. Krutynia, gm. Piecki

- j. Gardyńskie, gm. Mikołajki

- j. Lisunie, gm. Mikołajki

- j. Malinówka, gm. Mikołajki

- j. Łuknajno, gm. Mikołajki


2. ustanowione Uchwałą Nr VII/30/2003 Rady Powiatu Mrągowskiego z dn. 26.03.2003r. z póź. zm. (Dz. U. Woj. Warm.-Maz. z 2003r. nr 69 poz. 1008):

- j. Zyndackie, gm. Sorkwity

- j. Jełmuń, (w gran. pow. mrągowskiego) gm. Sorkwity

- j. Warpuńskie, gm. Sorkwity

- j. Probarskie, gm. Mrągowo

- j. Sarż, gm. Mrągowo

- j. Juksty, gm. Mrągowo

- j. Lampackie, gm. Sorkwity

- j. Lampasz, gm. Sorkwity

- rz. Sobiepanka, gm. Mrągowo

- j. Kujno, gm. Mrągowo

- j. Dłużec, gm. Piecki

- j. Białe z Zat. Kąt Macharski, gm. Piecki

- j. Gant, gm. Piecki

- rz. Babięcka Struga, gm. Piecki

- j. Zyzdrój Wielki (w gran. pow. mrągowskiego), gm. Piecki

- j. Piłakno, gm. Sorkwity

- j. Gielądzkie, gm. Sorkwity

- j. Salent, gm. Mrągowo

- j. Inulec, gm. Mikołajki

- j. Głębokie, gm. Mikołajki

- j. Płociczno, gm. Mikołajki

- j. Jorzec, gm. Mikołajki

- j. Zełwążek, gm. Mikołajki

 
3. wchodzących w skład Mazurskiego Parku Krajobrazowego (nie dotyczy J. Śniardwy– bez J. Kaczerajno i Zat. Łuknańskiej oraz J. Bełdany- bez Zat. Iznockiej i Zat. Wygryńskiej) zgodnie z rozporządzeniem nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dn. 26.01.2006r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Dodatkowe informacje pod nr tel. 89-742-14-58.