Mazurski Klaster Turystyczny (MKT) z Mrągowa został zaproszony do Danii w celu współtworzenia Centrum Rozwoju Klastrów Rejonu Morza Bałtyckiego. Konferencja wraz z otwarciem nowego centrum biznesowego odbyła się w dniach 23-25 kwietnia 2013 w Nexo na wyspie Bornholm. Jako współzałożyciel Baltic Sea Cluster Development Centre (BSCDC) MKT może stać się regionalnym biurem zarządzającym.

Jest to już czwarta, a zarazem ostatnia konferencja poświęcona tej idei. Trzy poprzednie konferencje odbyły się w Kaliningradzie, Rostoku i Gdańsku. Podsumowaniem wszystkich czterech konferencji będzie oficjalne otwarcie BSCDC przez Burmistrza Bornholmu Winni Grosbøll w dniu 25 kwietnia 2013r.

Biorąc pod uwagę fakt, że MKT jest bardzo młodym klastrem, jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie oraz szansa na wzmocnienie pozycji na arenie międzynarodowej – mówi Magdalena Markiewicz, menadżer Mazurskiego Klastra Turystycznego. Uczestnikami konferencji poświęconej założeniu BSCDC były również klastry turystyczne, morskie, ICT oraz spożywcze z Finlandii, Rosji, Estonii, Grenlandii i Danii - w sumie 22 organizacje.

Reprezentant MKT podczas konferencji – Magda Markiewicz – zwróciła uwagę, że w nowopowstającym Centrum powinny być sekcje branżowe np. IT, branża spożywcza, turystyka itd. Takie rozwiązanie ułatwiłoby współpracę partnerską członków, przeprowadzając chociażby wspólne projekty. W Grupie Turystycznej MKT będzie współdecydował o kierunkach rozwoju Centrum Rozwoju Klastrów.

Mamy ogromną nadzieję iż promocja naszego regionu przyczyni się w znacznym stopniu do zwiększenia liczby turystów na Warmii i Mazurach. Z prowadzonych rozmów z klastrami z zagranicy na poprzedniej konferencji W Gdańsku, zaobserwowaliśmy nowy trend w turystyce, a mianowicie powrót do natury i stylu eko. Organizacje turystyczne jak i klastry turystyczne głównie z Danii i Estonii nastawione są na turystykę wiejską, w tym agroturystykę oraz wioski tematyczne czy ekomuzea. Z tej informacji jesteśmy bardzo zadowoleni, gdyż celem Mazurskiego Klastra Turystycznego jest również propagowanie dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur, a to ściśle powiązane jest z promocją np. wiosek tematycznych, których powstaje coraz więcej na naszych terenach. W tym miejscu chcielibyśmy zachęcić kolejne podmioty do przyłączenia się do naszej organizacji, gdyż tylko poprzez współpracę sieciową można zyskać element synergii, co w tym przypadku przedkłada się na zwiększenie ilości turystów. Ogromną szansą na rozwój MKT będzie prowadzenie regionalnego biura Centrum. Taką działalność będą wspierać zewnętrzne środki – mówi Magda Markiewicz.

Udział w konferencji był możliwy dzięki wsparciu finansowemu:
Gminy Miasto Mrągowo
Gminy Mrągowo
Centrum Doradcze Programów Pomocowych z Nidzicy
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Mrągowska