Uczestnicy konkursu „Pamiątka regionalna i lokalna obszaru LGD Mazurskie Morze” muszą wykonać pamiątkę inspirowaną tradycjami rybackimi w kulturze regionu.

W Konkursie zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe:
Nagroda główna o wartości 1500 zł
Nagroda o wartości 1000 zł
Nagroda o wartości 600 zł
 
Technika wykonania pracy jest dowolna, ale pamiątka nie może być wcześniej nagrodzona w innym konkursie. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2013 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI