Komitet organizacyjny VII Rajdu Królewskiego Samochodów Zabytkowych z przykrością zawiadamia, że Rajd Królewski, który miał odbyć się w Mikołajkach w dniach 30.05.2013-02.06.2013 nie odbędzie się w planowanym terminie. Przyczyną odwołania wydarzenia jest krytyczny stan zdrowia jednego z członków najbliższej rodziny głównego organizatora. Planowana jest zmiana daty, niestety na dzień dzisiejszy nie została ona ustalona.

Wszystkim osobom zaangażowanym w projekt dziękujemy za poświęcony czas, nieoceniony wkład i ogromną pomoc. Postaramy się, aby ciężka praca włożona w ten projekt nie poszła na marne.