16.08.2013 r. /piątek/


budynek Publicznego Gimnazjum w Sorkwitach
11.00 –           otwarcie III Festiwalu Kultury Mazurskiej
11.10 – 11.30   prelekcja Sławomira Szymankiewicza kierownika Muzeum Michała Kajki w  Ogródku „Kim był Michał Kajka poeta z Mazur"
11.30 – 12.15  wykład dr hab. Jana Gancewskiego” Galindia – Krzyżacy”
12.15 – 13.00  wykład dr hab. Grzegorza Jasińskiego „Etymologia Nazewnictwa Mazur”
13.00 – 14,00  koncert Cezarego Makiewicza
15.00 – 15,40  spotkanie z pisarką Katarzyną Enerlich i Ireną Telesz-Burczyk aktorką Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie
15.40 – 16.20  wykład prof. zwycz. Janusza Maciuszko


Kościół Ewangelicki
17.00 – 18.00  koncert poezji śpiewanej Agaty Grześkiewicz
18.00 -           Koncert organowy Karin Kurpios

17.08.2013 r. /sobota/


Teren przy Publicznym Gimnazjum w Sorkwitach
11.00 –           otwarcie jarmarku mazurskiego
11.30 – 12.00   inscenizacja sztuki „Historia głębokiej treści” w wykonaniu uczniów
                     Publicznego Gimnazjum w Sorkwitach, scenariusz: Paweł Kisiel,
                     reżyseria: Barbara Dąbal
12.00 – 12.20  walka rycerska – pokazy „Roty zaciężnej Strażnicy Sensburg” z Mrągowa
12.30 – 13.00  występ zespołu Masuren Klang
13.00 – 13.15  ogłoszenie wyników konkursu „Polne Kwiecie”
13.15 – 13.45  występ zespołu „Iskierka Nadziei”
13.45 – 14.15  „Pieckowianie”
14.15 – 14.25  ogłoszenie wyników konkursu kulinarnego „Mazurskie kuchnie”
14.25 – 15.10  występ zespołu „Folk Kapela”
15.10 – 16.00  Konkurs bajania „Legendy mazurskie”
16.00 – 16.40  pokazy rycerskie „Roty Zaciężnej Strażnicy Sensburg”
17.00 – 18.00  koncert skrzypcowy w wykonaniu Andrzeja Łupkowskiego
18.00 – 19.30  występ zespołu M.A.B.S.
19.30 –          zabawa taneczna z DJ-em

Podczas festiwalu czynne będą wystawy:
-    „Życie Mazur” ze zbiorów Ryszarda Bitowta
-    „Pamiątki związane z Krzysztofem Celestynem Mrongowiuszem i Ernstem Wiechertem,
      ze zbiorów Sławomira Stefaniaka
-    „Herb Sorkwit” – pokonkursowa dzieci i młodzieży
-    „ Festiwale Kultury Mazurskiej w fotografii”, zdjęcia Mariana Modzelewskiego

Imprezy towarzyszące: wioska średniowieczna, bicie monet i medali okolicznościowych, stoiska rzemiosła artystycznego, degustacje potraw regionalnych, pokaz sztucznych ogni.
16.08.2013 r. /piątek/