W dniu dzisiejszym spółka Mazury PTTK otrzymała nominację do Złotego Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej za swoją ofertę: „Spływ kajakowy szlakiem rzeki Krutyni”.

Do tej wyjątkowej nagrody ofertę spółki nominowała Regionalna Organizacja Turystyczna. Głównym organizatorem konkursu na najlepszy produkt turystyczny jest Polska Organizacja Turystyczna, nadająca tzw. „Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej” a współdziałając z regionalnymi organizacjami turystycznymi.

Kapituła powołana przez ROT dokonuje oceny otrzymanych zgłoszeń i wskazuje produkty z całego regionu do udziału w etapie ogólnopolskim. Po oficjalnym ogłoszeniu Konkursu przez POT, regionalne organizacje ogłaszają w swoich regionach I etap Konkursu

POT każdego roku uruchamia ten ważny konkurs na najlepszy produkt turystyczny. Zwycięzcom przyznawane są właśnie ‚Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej’.

Certyfikaty przyznane najlepszym produktom turystycznym w wyniku konkursu mają być paszportem otwierającym dostęp nagrodzonym ofertom do wszelkich działań promocyjnych i marketingowych prowadzonych w kraju i za granicą. W roku 2008 roku Złoty Certyfikat został przyznany po raz pierwszy.

Ta nagroda specjalna została stworzona dla już certyfikowanych produktów turystycznych, które w wyjątkowy sposób rozwinęły się pod względem atrakcyjności turystycznej. Taką ofertą jest „Spływ kajakowy szlakiem rzeki Krutyni”, realizowaną od lat przez Spółkę Mazury PTTK.

Jak dotąd zdobywcami Złotego Certyfikatu, czyli najbardziej wyjątkowe i profesjonalne atrakcje turystyczne w Polsce to : Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, Kanał Augustowski-Szlak Papieski, Łódzka Manufaktura oraz Festiwal Przystanek Woodstock.

Jak ważna i prestiżowa jest ta nominacja należy wspomnieć, iż zaproszeni do wzięcia udziału w pracach Kapituły konkursu to eksperci w zakresie turystyki, budowy i promocji produktów turystycznych, audytu turystycznego, inwestycji turystycznych, komunikacji społecznej i marketingowej, przedstawiciele środowisk akademickich oraz przedstawiciele mediów publicznych.

Polska ma wiele walorów turystycznych i praktycznie nieograniczony potencjał atrakcyjności turystycznej i jednocześnie niewiele profesjonalnie przygotowanych produktów turystycznych. Dlatego wspieranie dobrej oferty, a także jej promocja na wielu rynkach stanowi priorytet.Źródło: gazeta.mazury.pl