Wyścig w kolarstwie górskim MTB o puchar BURMISTRZA  MIASTA MRĄGOWO

1. CEL IMPREZY:
Celem imprezy jest popularyzacja kolarstwa górskiego MTB.

2. ORGANIZATORZY: 
- Burmistrz Miasta Mrągowo
- Ośrodek G4W w Mrągowie - Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe
- CKiT w Mrągowie

3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
19.10.2013  (sobota) godzina 11.00 , 
Góra Czterech Wiatrów w Mrągowie

4.ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu odbywania się zawodów od godziny 9.30, w biurze zawodów na G4W

5.UCZESTNICTWO
Wyścig ma charakter otwarty, organizowany jest dla wszystkich kategorii wiekowych wg. przepisów PZKol.

6.NAGRODY
Organizator przewiduje puchary, medale i dyplomy za I, II, III miejsce oraz nagrody rzeczowe.


7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
a. Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol.
b. Zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach ochronnych.
c. Sprawy sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z sędzią głównym.
d. Za wypadki powstałe na trasie, rzeczy zagubione czy ukradzione organizator nie ponosi odpowiedzialności.
e. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie wyścigu z ramienia klubu MSR - Wojciech Gniady, tel. 695 066 363
f. Podczas wyścigu pomoc medyczna Szpital Miejski w Mrągowie ul. Wolności 3 , tel . 89 741 94 00

PROGRAM  ZAWODÓW:

9.00 - 10.30 – PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ
10.45 – 10.55 – ODPRAWA TECHNICZNA KIEROWNIKÓW EKIP
11.00 – START KAT. ŻAK I ŻACZKA
11.20 – START KAT. MŁODZIK  I  MŁODZICZKA
12.00 – START KAT. JUNIOR MŁODSZY I  JUNIORKA  MŁODSZA
12.50 – START KAT.JUNIOR , OPEN I MASTERS
13.45 – ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW I DEKORACJA ZAWODNIKÓW.