Natura i kapitał ludzki Warmii i Mazur to nośna siła warunkująca poziom życia naszego regionu. Zielona  gospodarka stanowi obszar dla powstania „zielonych miejsc pracy” oraz „zielonych sektorów gospodarki”, „ zielonego marketingu” czy też „ zielonych zamówień publicznych”.

Zielona gospodarka to połączenie trzech rzeczy: pierwsza  – bardziej efektywne wykorzystanie zasobów zwłaszcza energetycznych. Druga – rozwój innowacyjnej gospodarki . Trzecia to tworzenie nowych miejsc pracy. Wszystko to oznacza zaś efektywne dążenie i produktywność zasobów.

Istotą zrównoważonego rozwoju jest pełne wykorzystanie potencjału prowadzącego do efektywności, budowy konkurencyjnej gospodarki i przeciwdziałanie bezrobociu oraz społecznemu wykluczeniu. Zatem innowacyjnym podejściem do rozwoju regionu Warmii i Mazur może być wykorzystanie potencjału kulturowo- przyrodniczego. Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Warmii i Mazur ze względu na naszą wielokulturowość buduje przestrzeń doskonałą do tworzenia wysokojakościowych i unikatowych w skali kraju  produktów np. turystyki środowiskowej i  prozdrowotnej. Przyrodolecznictwa dla rożnych grup społecznych: dzieci, młodzieży, osób z przewlekłymi chorobami, seniorów.

Rozwój rolnictwa opartego na produkcji ekologicznej zachowującego tradycję  jednocześnie wzbogaconego dzięki wielokulturowości Mazur jest naszym kapitałem a  także staję się  znakiem rozpoznawalnym na terenie Polski.

Wykorzystanie potencjału bioenergetycznego dla energetyki odnawialnej - biomasa, biogaz, energetyka wodna, solarna, wiatrowa czy też złoża geotermalne. Szczególnie ważne jest spójne działanie 3 sektorów na rzecz poprawy efektywności energetycznej w budownictwie, przemyśle i rolnictwie oraz transporcie. Produkcji materiałów izolacyjnych, zarządzanie energią, działania termo modernizacyjne prowadzą do oszczędności – tym samym do modrego wykorzystania zasobów. Pamiętajmy nie ma czegoś takiego w przyrodzie jak „ obiad za darmo”.  To właśnie zielona gospodarka  tworzy inteligentne sieci, inteligentne liczniki itp.

Rozwój potencjału badawczego i otoczenia biznesu na rzecz zielonej gospodarki i   „ zielonych przedsiębiorstw” warunkuje pojawienie się kolejnych zielonych miejsc pracy w Polsce. Ma to ogromne znaczenie dla dalszych działań na rzecz budowy i wykorzystania  kapitału społecznego. Powstające Klastry  - taki jak np. Mazurski Klaster Turystyczny,w którym jest moja firma Zielony Promień, a którego też członkiem jest współtworzone przez nas razem mrągowskie Stowarzyszenie Zielone Dzieci stanowią innowacyjne platformy do wielopłaszczyznowych projektów. 

Anioły Biznesu czy też programy rozwojowe takie jak np. „ Nauka na staże”, innowacyjne finansowanie typu „Start Up” i EFS Kapitał Ludzki w jakim osobiście uczestniczy Instytut Hortiterapii mogą być tego przykładem. Dodajmy, że takich firm i organizacji jak moja może być dziesiątki tysięcy w całej Polsce. W moim rodzinnym mieście powstaje ekonomiczna zielona strefa - to także szereg możliwości dla zielonego marketingu.

Przykładem na wykorzystanie potencjału tkwiącego w ziemi, historii i środowisku naturalnym Mazur będącej moją „małą ojczyzną” jest I Ogólnopolskie Seminarium „ Hortiterapia jako profilaktyka i wspomaganie procesu rehabilitacji w programach społecznych”  jakie zorganizowaliśmy w listopadzie ubiegłego roku wspólnie z Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim. Pod przewodnictwem naukowym dr Beaty Płoszaj Witkowskiej kierownika studiów podyplomowych hortiterapia udało się wypracować kapitał społeczny i dydaktyczny służący wzajemnemu rozwojowi.

Kolejnym ważnym „zielonym przykładem” funkcjonowania zielonej gospodarki  jest społeczny projekt w jakim uczestniczę Dobry Klimat dla Powiatów autorstwa Instytutu na Rzecz Ekorozwoju.

Będąc Lokalnym Inicjatorem Społeczeństwa Obywatelskiego w powiatach olsztyńskim i mrągowskim od kilku lat przyglądam się stale rosnącej współpracy pomiędzy poszczególnym sektorami. Chociaż nadal jest to proces złożony i trudny to jednak stały a także emocjonujący, a więc  aby wykorzystać szansę trzeba umieć ją dostrzec i zrobić z niej właściwy użytek.

Stawiam zatem na innowacyjność, mobilność idei, zieloną gospodarkę i zielony marketing i innowacyjne rozwiązania. Kreatywnie tworzę "zielone miejsca pracy" ucząc się "zielonego biznesu" z zachowaniem "zielonej etyki" – bo to jest dla mnie ważne.

Dziękuję wszystkim, którzy wspierali przez te wszystkie lata idę Instytutu Hortiterapii.  Teraz jest czas na zieloną energię i działanie – zapraszam do współpracy w "zielonym sektorze", uczestnictwa w  kursach i szkoleniach Zielonej Akademii.

Podczas wieczornej debaty Nocy Biologów 10 stycznia na UWM Olsztynie odbędzie się pokaz dwóch materiałów. Pierwszy to filmik o naszym seminarium pt. „Seminarium Hortiterapia. Instytut. Hortiterapii”, drugi to Tydzień z dobrym klimatem – Instytutu na Rzecz Eko –rozwoju.


 Instytut Hortiterapii. Zielony Promień


WWW.zielonypromien.btx.pl

www.hortiterapia.blogspot.com

więcej o nocy Biologów

http://biologiaolsztyn.blogspot.com

Pozdrawiam
red. Zofia Wojciechowska
tel  518921104


www.hortiterapia.blogspot.com

http://www.radiownet.pl/etery/program-pomost