Po blisko czterdziestu latach od wydania ostatniej monografii Mrągowa i okolic, Polskie Towarzystwo Historyczne Odział w Olsztynie, podjęło się opracowania jej najnowszej wersji. Prace pod redakcją dr hab. Jana Gancewskiego trwają już od 2012 roku.

W piątek, 17 stycznia w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie, na którym został podpisany list intencyjny o współpracy przy opracowaniu publikacji pomiędzy Gminą Miasto Mrągowo  i PTH. W dokumencie swoje podpisy złożyli: Burmistrz Mrągowa Otolia Siemieniec, Prezes PTH Oddział w Olsztynie dr Andrzej Korytko oraz Wiceprezes dr hab. Jan Gancewski.

- Do tej pory monografie opracowały już m.in. samorządy: Miasto Giżycko, Lidzbark Warmiński, Powiat szczycieński. Czas na Mrągowo – mówi Jan Gancewski. –Teraz jest dobry czas na opracowanie tej publikacji, gdyż pojawiły się nowe możliwości korzystania z archiwów zagranicznych.

PTH i Miasto Mrągowo podjęły współpracę w celu wspólnych działań przy aplikowaniu
o dofinansowanie przedsięwzięcia oraz jego realizacji do czasu zakończenia projektu. Monografia będzie wydana pod tytułem „Dzieje Mrągowa i okolic. Od czasów najdawniejszych do współczesności.”

Mrągowo długo nie mogło doczekać się rzetelnego opracowania  naukowego na temat dziejów miasta i okolic. Gdy pojawiła się taka możliwość, chcemy wesprzeć tę ważną dla mieszkańców Mrągowa inicjatywę - mówi Burmistrz Otolia Siemieniec.

Książka jest pracą zbiorową. Wśród autorów znajdą się znakomici historycy regionu m.in. z Warszawy, Torunia, Gdańska, Olsztyna. Nadzór merytoryczny nad zespołem autorskim pełni dr hab. Jan Gancewski, profesor UWM w Olsztynie. Praca będzie złożona z dwóch tomów, w skład których wejdzie także prezentacja multimedialna na płycie CD oraz obiekty graficzne jak: mapy, szkice i zdjęcia. Wydanie planowane jest na 2016 rok.

 

 

Źródło:www.mragowo.pl