W trzeci weekend sierpnia odbędzie się IV edycja Festiwalu Kultury Mazurskiej w Sorkwitach. Impreza rozrasta się z roku na rok , stający się kulturalną wizytówką gminy.

W dniu 24.01.br. odbyło się w Sorkwitach pierwsze spotkanie Komitetu Organizacyjnego IV Festiwalu Kultury Mazurskiej. Spotkanie otworzył wójt Gminy Sorkwity Józef Maciejewski, który jako przewodniczący Komitetu Organizacyjnego w ciepłych słowach podziękował obecnym za udział w realizacji III FKM oraz wręczył stosowne wyróżnienia.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Gminy Sorkwity, Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sorkwitach. W dalszej części spotkania prezes TMZM Andrzej Badurek zapoznał zebranych z Regulaminem FKM, który uległ pewnej modyfikacji w związku ze zmianą lokalizacji imprezy oraz powiększeniem grona organizatorów o Parafię Ewangelicko – Augsburską w Sorkwitach. Następnie prezes TMZM przedstawił opracowany przez Towarzystwo projekt struktury organizacyjnej FKM zaznaczając, że praca ta otrzymała pozytywną ocenę specjalistów.

Po długiej i chwilami burzliwej debacie Komitet Organizacyjny postanowił odłożyć przyjęcie projektu do następnego spotkania w celu dokładniejszego przeanalizowania zawartych w nim treści. W końcowej części spotkania ustalono, że IV Festiwal Kultury Mazurskiej w Sorkwitach odbędzie się w dniach 16-17 sierpnia 2014 r.

Zdjęcia – Sławomir StefaniakAndrzej Badurek