„Najsprawniejszy w zawodzie – Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej” pod takim hasłem W dniu 26 marca 2014r, w godz.10.30 – 15.00 odbędzie się I Wojewódzki Konkurs Hotelarski  w Hotelu Mercure Mrągowo Resort & Spa przy ul. Giżyckiej 6 w Mrągowie.

Realizując założenia polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 gdzie jednym z priorytetów jest podniesie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie organizuje I Wojewódzki Konkurs Hotelarski „Najsprawniejszy w zawodzie – pracownik pomocniczy obsługi hotelowej”.

Partnerem i współorganizatorem Konkursu jest Hotel Mercure Mrągowo Resort & Spa przy ul. Giżyckiej 6 w Mrągowie.

Konkurs adresowany jest do uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych Specjalnych prowadzących kształcenie w zawodzie Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej, z regionu Warmii i Mazur.

Celem  Konkursu jest:

  • podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego;
  • rozwijanie współzawodnictwa pomiędzy uczniami i szkołami zawodowymi specjalnymi;
  • integracja szkół o tym samym profilu kształcenia;
  • zwiększenie zaangażowania uczniów w naukę oraz zwiększenie motywacji do uzyskania kwalifikacji zawodowych;
  • pobudzanie rozwoju ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań;
  • przygotowanie uczniów do nowej formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;


Dodatkowo Konkurs będzie okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy między szkołami.
   
Jest to pierwsza edycja Konkursu Hotelarskiego skierowanego do młodzieży ze Szkół Specjalnych i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych kształcących w zawodzie Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej z regionu Warmii i Mazur.

Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Mrągowskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu znajdują się na stronie organizatora – Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie - www.zssmragowo.edu.pl

Zaproszenie.pdf

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Źródło:www.powiat.mragowo.pl