Miejscowości Ziemi Mrągowskiej od Z do A


Zyndaki
Wieś sołecka w gminie Sorkwity położona ok. 8.km od Sorkwit i  13.km od Mrągowa nad jeziorami Warpuńskim i Zyndackim. W Zyndakach bierze swój początek jeden z najciekawszych szlaków kajakowych w Europie, szlak rzeki Krutyni.
W 1373 roku  wielki mistrz Winryk von Kniprode nadał Prusowi Sanglobie i jego czterem synom Warpunowi, Mendycie, Glabunowi i Permojowi 120 włók gruntu, który podzielono na cztery części. Posiadaczem 40 włók, na których powstała wieś Zyndaki stał się Mendyta. W latach  1651 – 1652 Zyndaki (Sonntag) zamieszkiwało 13 gospodarzy zobowiązanych do jednej służby zbrojnej z koniem.
W 1785 roku wieś liczyła 20 dymów, w 1815 27 dymów i 117 mieszkańców. W 1838r. liczba dymów wzrosła do 29, a mieszkańców do 229 osób. Mieszkańcy posiadali prawo wolnego połowu ryb na jeziorze Zyndackim dla potrzeb własnych. Szkoła w Zyndakach powstała przed 1740 rokiem. W roku 1818 uczęszczało do niej 16 dzieci, które uczył po polsku Henryk Groenik. W 1935 r. zajęcia szkolne odbywały się w nowej wspólnej szkole w sąsiednich Warpunach.

Sołectwo Zyndaki liczy obecnie 277 mieszkańców zaś sama wieś 228 osób. Wiadomo, że najwyższą władzą we wsi jest sołtys. W Zyndakach tę trudną, odpowiedzialną, lecz także zaszczytną funkcję sprawuje od 2010 roku Andrzej Warmiński. Sołtys jest rodowitym mieszkańcem swojej wsi, ma 45 lat i posiada rodzinę, na której utrzymanie pracuje jako kierowca ciężarówki dowożącej drewno do papierni w Kwidzyniu. Jak żyje się ludziom w Pana sołectwie? - zapytałem . Lekkiego życia ludzie nie mają, brakuje pracy, jak wszędzie – dodał, są także inne potrzeby. Przydałoby się dokończyć naprawę drogi od kolonii Gizewo do Zyndak. Mamy we wsi plażę nad jeziorem Zyndackim. W tym roku zamierzamy wybudować tam pomost ze środków sołeckich i gminnych. Wykonaliśmy niewielką scenę, którą wykorzystujemy do prezentacji artystycznych, udoskonaliliśmy także plac zabaw dla dzieci. Wieś nasza jest spokojna. Latem organizujemy wiele imprez i spotkań integracyjnych. Spotkania takie są potrzebne, bo spajają społeczeństwo. Mieszkańcy wsi zajmują się rolnictwem i prowadzą gospodarstwa agroturystyczne. Jest tutaj tartak, którego właściciel Kazimierz Sieczko zatrudnia 4 – 5 pracowników, gabinet weterynaryjny Jerzego Domina, sklep spożywczy Anny Chotkiewicz i niepubliczne przedszkole prowadzone przez Agnieszkę Czamara – zakończył sołtys.
Do Przedszkola w Zyndakach trafić nie trudno, mieści się w sercu wioski, w ładnym i zadbanym budynku. Historię powstania tej niezwykle ważnej dla prawidłowego rozwoju dziecka placówki usłyszałem od jego dyrektorki Agnieszki Czamara: – Niepubliczne Przedszkole „ Krasnale” w Zyndakach powstało głównie z inicjatywy i dzięki pomocy mieszkańców Zyndak i pobliskich wsi, a w szczególności Pani Ewy Siwickiej i jej rodziny Państwa Zofii i Zbigniewa Siwickich, którzy udostępnili nam część własnego domu. Początki były trudne. Był budynek, były dzieci, chęci do działania i nic więcej. Sprzęty, materiały, zabawki, pomoce dydaktyczne…kosztują, a przedszkole mimo starań nie otrzymało funduszy na rozpoczęcie swojej pracy. Wszyscy, od których można było uzyskać jakieś środki rozkładali ręce mówiąc o przepisach bądź ich braku. Pisanie projektów też nie zdało się na nic. Myślę jednak, że jeśli naprawdę ktoś pragnie czegoś to cel osiągnie. Przykładem na to jest nasze przedszkole, które powstało z determinacji ludzi i dobroci serc. Rodzice pomogli zebrać potrzebne rzeczy. Przynosili zabawki, dywany, szafki z domów, złożyli się na zastawę, garnki itp. Trudno wyrazić jak bardzo jestem im wdzięczna. To niesamowite, że mnie nieznaną im osobę, obdarzyli tak wielkim kredytem zaufania.
Pierwszego września 2010 r nastąpiło oficjalne rozpoczęcie roku przedszkolnego z udziałem 25 dzieci, stopniowo liczba przedszkolaków i personelu zwiększała się.
Jesteśmy najmłodszym przedszkolem w gminie Sorkwity i mającym najwięcej bo 41 dzieci rozmieszczonych w trzech oddziałach. W przedszkolu są zatrudnione dwie doświadczone nauczycielki, dwie stażystki, Pani kucharka i ja jako dyrektor i nauczycielka starszej grupy „0”.
W placówce naszej prowadzimy zajęcia dodatkowe z religii, języka angielskiego i niemieckiego, zajęcia taneczne i korekcyjne.
Posiadamy stronę internetową www.przedszkole-zyndaki.edu.pl , do odwiedzenia której zapraszam.
Nie zamykamy się na nowe możliwości, wręcz szukamy ich, bo one pozwolą nam jeszcze lepiej pracować. Dzieci nasze uczymy tak i po to, aby miały wiedzę, ale przede wszystkim chciały ją mieć.
Do sołectwa Zyndaki  należą osady: Bałowo i Zamkowo

Bałowo (Bottowen, Bothau)
Bałowo, wieś nad jeziorem Gielądzkim powstała w 1373 roku na dwudziestowłókowym obszarze gruntu, który w wyniku podziału otrzymał Glabun, jeden z synów Sangloby. Był tam dwór szlachecki i młyn. W roku 1552 właścicielem tych dóbr stał się Krzysztof Wądkowski (v. Wantkau), następnie Egloffsteinowie i Oppenowie. W 1838 roku Bałowo liczyło 107 mieszkańców i 6 dymów. Przypuszcza się, że nazwa osady pochodzi od litewskiego butas – dom lub buda. Obecnie w Bałowie mieszkają 42 osoby  utrzymujące się w większości z rolnictwa i agroturystyki.
Zamkowo (Samkowen)
Osada powstała około 1800 roku, początkowo był to folwark należący do właścicieli majątku w Bałowie. W 1838 roku był tam 1 dym i 6 mieszkańców. Nazwa osady pochodzi prawdopodobnie od grodziska staropruskiego zwanego przez miejscowych „Zamkiem”. Obecnie w Zamkowie mieszka 7 osób.

Andrzej Badurek