W Mrągowie powstanie miejsce przystosowane do lądowania śmigłowców Lotniczego Pogodowa Ratunkowego. Gmina Miasto Mrągowo przekazała grunty przy ul. Młodkowskiego na rzecz Powiatu Mrągowskiego pod realizację inwestycji. Pozwoli to na szybkie przewiezienie chorego zwiększając jego szanse na uratowanie życia.

W dniu 7.02.2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mrągowie nastąpiło podpisanie aktu notarialnego przekazania w darowiźnie gruntów pod budowę lądowiska.  Dokument podpisali Otolia Siemieniec, Burmistrz Miasta Mrągowo oraz Bogdan Kurta, Starosta i Janusz Alicki Vice-Starosta Powiatu Mrągowskiego.

- To ważna inwestycja. Obecnie na terenie miasta Mrągowa brakuje stałego, całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, do którego karetka mogłaby dotrzeć w kilka minut - mówi Burmistrz Miasta Mrągowa. - Przekazany teren znajduje się w pobliżu Szpitala Powiatowego im. Michała Kajki i bezpośrednio przylega do drogi krajowej nr 59, co umożliwi dojazd karetki w bardzo krótkim czasie. Lądowisko będzie służyło wszystkim mieszkańcom Powiatu Mrągowskiego, w tym również mieszkańcom miasta – dodaje Otolia Siemieniec.

Na mrągowskim lądowisku śmigłowce będą mogły startować i lądować przez 24 godziny na dobę. Obiekt zostanie przystosowany oraz wyposażony w odpowiedni system podejść i odejść od lądowania.

Starostwo Powiatowe w Mrągowie poczyniło starania, aby realizacja inwestycji mogła się rozpocząć.  Wydane zostało pozwolenie na budowę, dokonano odpowiednich zmian w palnie zagospodarowania przestrzennego, uzyskano także pozytywne opinie min. Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Przypomnijmy, że 1 stycznia 2014 r. zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia ministra zdrowia, nakładające na Szpitalne Oddziały Rabunkowe obowiązek posiadania lądowisk dla helikopterów. Jeśli placówki nie spełnią tego wymogu do końca 2016 r. zostaną zlikwidowane.

Źródło:www.mragowo.pl