Finał Konkursu MRĄGOWSKIE TALENTY

odbędzie się 6 lutego o godz. 17.00 w CKiT.

 

 

Do Finału Mrągowskich Talentów zakwalifikowali się:

1) Julia Rutkowska

2) Wiktoria Leszczyńska

3) Maria Bernadetta Karuk i Weronika Kusiek

4) Wiktoria Widuto

5) Krzysztof Reszka

6) Jolanta Laska

7) Barbara Luma

8) Dawid Łoskociński

9) Małgorzata Mazurek

W trakcie trwania Finału wystapią także grupy hip-hop z CKiT: Jump i Rocking Steps oraz Bartłomiej Pyśk- Mrągowski Talent 2013.

Tegoroczny zwycięzca poza nagrodą rzeczową udzieli specjalnych wywiadów do Kuriera Mrągowskiego i Radia ZET Gold. Relacja z koncertu finałowego wyemitowana będzie w portalu mragowo24.info. Wszystkie osoby, które zakwalifikowały się do finału otrzymają nagrody rzeczowe.

Konkurs dofinansowano ze środków budżetu Miasta przeznaczonych na profilaktykę problemów uzależnień.

Głównego laureata i tytuł MRAGOWSKIEGO TALENTU 2013 wyłoni publiczność!


Bilety w cenie 5 zł do nabycia w portierni CKiT.

Współpraca:
Kurier Mrągowski
mragowo24.info
ZET Gold