Pętla Mazurska to nazwa planowanej nowej drogi wodnej na Mazurach, mającej połączyć jezioro Niegocin z jeziorem Śniardwy wschodnią częścią Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich przez jeziora: Niałk Duży, Niałk Mały, Wojnowo, Buwełno oraz Tyrkło.
 
Planowany szlak wodny obejmuje gminę Miłki i gminę Orzysz. Położony jest w obszarach terytorialnych powiatu giżyckiego i piskiego. Gmina Orzysz, Miłki, miasto i gmina Giżycko oraz powiat giżycki wspólnie z innymi podmiotami w oparciu o pozyskane fundusze unijne (ponad 1 mln zł) realizują projekt „Planowanie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim etap I (Kanał Tyrkło – Buwełno)”, koordynowany przez gminę Orzysz.
 
Po ponaddwuletniej pracy 15 samorządów województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego stworzyło koncepcję rewitalizacji i budowy nowej drogi wodnej. Odbył się szereg spotkań roboczych, przeprowadzane były konsultacje społeczne.
 
Obecnie w ramach projektu, w który włączyły się wspomniane samorządy, realizowany jest I etap przedsięwzięcia tzw. „Miejski Obszar Funkcjonalny Pętla Mazurska”. Stworzy on stabilne ramy współpracy, a na wdrożenie tej niezwykle złożonej, ale przyszłościowej inwestycji, będą pozyskiwane fundusze zewnętrzne. Z pewnością wiele korzyści w obszarze turystyki wodnej i zwiększenia atrakcyjności całego regionu z wymiernymi korzyściami finansowymi, przyniesie połączenie jezior Tyrkło i Buwełno.

Ważny jest społeczny odbiór przedsięwzięcia. Podpisz petycję TUTAJ

Źródło: www.warmia.mazury.pl