Uruchomiliśmy specjalny SKYPE INFORMATOR do kursu Mobilny Marketing. W każdy poniedziałek połączenie na adres SKYPE INSTYTUT HOTRITERAPII w godzinach od 19.00 do 20.30 odpowiemy na pytania dotyczące kursu. Można zapisać się także osobiście na wybrany moduł zyskując bonus.

Kurs "Słowa które sprzedają. Kreatywny marketing" jest innowacyjnym przedsięwzięciem realizowanym przy współpracy Instytutu Hortiterapii Zielony Promień z grupą projektową DKiP Mazurskiego Klastra Turystycznego.

Celem kursu jest podniesienie wiedzy i kompetencji, zwiększenie efektywności i profesjonalizmu działalności w obszarze agroturystyki i branży turystycznej,  placówek turystycznych, instytucji i ośrodków  zajmujących się działalnością kultury i edukacyjną oraz programami ekonomii społecznej.

Skype informator w sposób wszechstronny inicjuje działania o znaczeniu informacyjnym z zakresu wprowadzenie do kursu e- marketingu, nauki pisania tekstów z użyciem kluczowych słów - takich które sprzedają, posługiwania się posiadaną wiedzą ukierunkowaną na nabycie nowych kompetencji w celu lepszego jej wykorzystania.

Socjal Media to obszar do samodzielnego zagospodarowania i efektywnej samo-reklamy generującej korzyści finansowe i sprzyjający dalszemu rozwojowi poszczególnych firm oraz całej społeczności MKT - LOT.

Kurs składa się z 3 modułów i realizowany będzie w systemie weekendowym, opracowany i prowadzony przez trenerów coachingu, dziennikarzy, specjalistów klasteringu i zagadnień CSR adresowany w szczególności do:
- członków Mazurskiego Klastra Turystycznego będących w LOT
- do pracowników w sferze pożytku publicznego, w tym dla przedstawicieli JST, instytucji rynku pracy,
- członków oraz pracowników organizacji pozarządowych

Przede wszystkim ma na celu samorealizację i przedstawienie nowych możliwości jakie dają nowoczesne media. 

Jak dużo zależy od skuteczności i umiejętności Twego pisania i działań w świecie Internetu. Czy zdajesz sobie sprawę, jaki wpływ na Twoich klientów, pracowników, partnerów mają teksty, które do nich piszesz? Czy wiesz jak być kreatywnym w  mediach społecznościowych? Ile możesz zdziałać przez Facebook ?

Jeśli chcesz nauczyć się jak być kreatywnym w sieci zapisz się na kurs Mobilnego marketingu -  liczba miejsc w grupie ograniczona.
Kurs organizuje Zielony Promień. Instytut Hortiterapii, prowadzą Zofia Wojciechowska i Krystyna Bezubik, współpraca Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym UWM oraz MKT. Medialny patronat nad kursem sprawuje Program Pomost.Więcej informacji na Skype informatorze oraz stronie http://it.mragowo.pl/news/slowa-ktore-sprzedaja-kreatywny-e-marketing,0,2629,pl.html

Pobierz formularz zgłoszeniowy

tekst: Zofia Wojciechowska