Kształtując postawy najmłodszych, zmieniając przyzwyczajenia dorosłych, czynimy ich świadomymi użytkownikami środowiska naturalnego. 

 

Tematem przewodnim tegorocznego święta jest hasło ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „ZMIENIAJ NAWYKI – NIE KLIMAT!”,  której celem jest nadanie problemowi ocieplenia klimatu właściwej rangi w odbiorze społecznym, wywołanie publicznej dyskusji na temat zmian klimatu, a także uświadomienie osobistej odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Organizując tegoroczne obchody Dnia Ziemi w Mrągowie postanowiliśmy przyłączyć się do kampanii ogólnopolskiej promując jej idee.

Obchody Dnia Ziemi w Mrągowie odbędą się 9 maja 2014 r., o godz. 9.00 na Placu Unii Europejskiej i już po raz czwarty organizowane będą na szczeblu powiatowym i miejskim. Koordynatorem działań związanych z organizacją Dnia Ziemi w Mrągowie jest Centrum Kultury i Turystyki.

Działaniami, które proponujemy w tym roku pragniemy przyczynić się do rozpowszechniania wiedzy na temat przeciwdziałania niekorzystnym zmianom zachodzącym  w atmosferze ziemskiej oraz kształtowania dobrych nawyków w duchu ekologicznego stylu życia  w domu i najbliższym otoczeniu. Chcielibyśmy zachęcić uczestników akcji do podejmowania codziennych decyzji kierowanych troską o przyrodę.       

Serdecznie zapraszamy placówki oświatowe powiatu mrągowskiego do udziału w przygotowanych na tę okazję konkursach i zabawach, których propozycje przedstawiamy poniżej:    

1. KONKURS na ekologiczny występ artystyczny
Prosimy uczniów, grupy i koła ekologiczne o przygotowanie krótkiego (do 10 minut) występu artystycznego o tematyce związanej z hasłem tegorocznych obchodów Dnia Ziemi. Występ może być poświęcony zarówno tematyce dotyczącej segregacji odpadów, problemów związanych z recyklingiem, jak też ochronie środowiska przed zanieczyszczeniami,  efektem cieplarnianym, etc.
Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach:

I - przedszkola oraz kl. 0 – konkurs na piosenkę ekologiczną
II - szkoła podstawowa kl. I – VI – konkurs na scenkę ekologiczną
III - gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne – konkurs na reklamę ekologiczną

Występy zaprezentowane zostaną w trakcie programu imprezy na Placu Unii Europejskiej. O wynikach konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa, która wyłoni zwycięzców z każdej kategorii przyznając atrakcyjne nagrody. 
Ze względów organizacyjnych prosimy o ograniczenie liczebności grupy biorącej udział w konkursie i wymagań technicznych.
 
2. RECYKLINGOWY POKAZ MODY - czyli konkurs na strój z materiałów recyklingowych  
Strój wieczorowy, sportowy, do pracy, do szkoły, na bal lub randkę …  Ideą konkursu jest wykonanie stroju z materiałów całkowicie podlegających recyklingowi, np. puszki, papier, folia, butelki, plastikowe korki, etc. Prezentację każdej kreacji uzupełnić należy krótką wypowiedzią uczestnika na temat sposobów recyklingu i możliwości uzyskania surowców wtórnych z użytych materiałów. Liczymy na kreatywność i pomysłowość. Prezentacja strojów odbędzie się na scenie podczas obchodów Dnia Ziemi. Każda szkoła może wytypować do konkursu dwie osoby (np. na zasadzie wewnętrznych eliminacji szkolnych). Nagrodzone zostaną trzy najciekawsze kreacje.
 
3. „ZMIENIAJ NAWYKI – NIE KLIMAT!” - konkurs plastyczny w plenerze
Zadaniem osób zgłoszonych do konkursu będzie wykonanie pracy malarskiej na temat sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym i ochrony środowiska naturalnego. Do konkursu każda placówka może zgłosić maksymalnie 3 osoby. Prace wykonywane będą w plenerze podczas trwania obchodów Dnia Ziemi na placu Unii Europejskiej i ocenione zostaną przez jury powołane przez organizatora.

4. EKOLOGICZNY SALON GIER - konkurs na najciekawszą grę edukacyjną
Puzzle, domino, kręgle, układanki, labirynty, zabawki zręcznościowe, gry pamięciowe, logiczne, edukacyjne, oraz wiele, wiele innych a każda może zarówno bawić jak i uczyć. Konkurs polega na wykonaniu gry lub zabawki edukacyjnej nawiązującej do zagadnień ekologicznych: ochrona klimatu i środowiska w którym  żyjemy.  Gry powinny być wykonane estetycznie a ich konstrukcja powinna być stabilna i trwała.
Prace należy dostarczyć w dniach 25 i 28 kwietnia 2014 r. do Centrum Kultury i Turystyki. Z dostarczonych prac utworzony zostanie SALON GIER, w którym podczas obchodów Dnia Ziemi uczestnicy imprezy będą mogli poddać próbie zgłoszone prace i jednocześnie zagłosować na najlepszą z nich. Wygrywa ta, która zdobędzie największą ilość głosów!W konkursie mogą wziąć udział grupy liczące maksymalnie 4 osoby.

5. „Bogactwo natury powiatu mrągowskiego”  - plenerowa gra planszowa

Do udziału w zabawie zapraszamy drużyny liczące do 8 osób, które wezmą udział w wyścigu o kosz pełen owoców. Każda z drużyn wybiera 1 osobę, która będzie „pionkiem” na polu gry oraz dwie osoby do rzucania „kostką”. Reszta drużyny wykonuje zadania.

Zasady gry:
Planszę do gry stanowią kolorowe pola wyznaczające trasę „wyścigu”. Każdy kolor określa kategorię zadania do wykonania związaną z wiedzą przyrodniczo-ekologiczno-turystyczną dotyczącą naszego powiatu.  Kostka do gry wskazuje możliwość przesunięcia się o 1,2,3 lub 4 pola. Dodatkowo znajdują się na niej dwa pola ze znakiem STOP wskazujące brak możliwości ruchu. Wygrywa drużyna, która pierwsza osiągnie metę. 

Podczas obchodów Dnia Ziemi zorganizowane zostaną również stanowiska ekologiczne przygotowane przez Leśny Kompleks Promocyjny, Mazurski Park Krajobrazowy, Lokalną Grupę Działania Mazurskie Morze oraz Centrum Edukacji Ekomarina w Mrągowie oferujące atrakcyjny program ekologiczno-edukacyjny: szereg konkursów, quizów i pokazów. Ponadto animatorzy z Agencji Artystycznej „RoMa” wzbogacą program rekreacyjny gamą specjalnie przygotowanych na tę okazję gier i zabaw.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach i zabawach.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych konkursów i zabaw udziela instruktor Dorota Kruszewska, tel. (89) 743 34 71,  ckit@ckit,mragowo.pl

Zgłoszenia udziału w poszczególnych konkursach i zabawach prosimy dostarczyć na kartach zgłoszeń dostepnych na stronie ckit.mragowo.pl
do dnia 28 kwietnia 2014r.

Źródło:www.ckit.mragowo.pl