Rusza IV edycja konkursu plastycznego organizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Krutyni, we współpracy z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: „EKOstraż – straż pożarna w akcji na mazurskich akwenach”. Do udziału zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych z terenu Parku i okolic. Prace należy przekazać do dnia 10 maja 2014 r. osobiście lub pocztą pod adresem: Ochotnicza Straż Pożarna w Krutyni, Krutyń 33, 11 – 710 Piecki  z dopiskiem Konkurs plastyczny.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„EKOstraż – straż pożarna w akcji na mazurskich akwenach”
IV edycja

Ochotnicza Straż Pożarna w Krutyni przy współpracy z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych z terenu Mazurskiego Parku Krajobrazowego pod nazwą „EKOstraż – straż pożarna na mazurskich akwenach” – IV edycja.

Warunki konkursu są następujące:

1. Organizator:

Ochotnicza Straż Pożarna w Krutyni

Krutyń 33, 11 – 710 Piecki

2. Cele konkursu:

· Podnoszenie świadomości ekologicznej;

· Kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska;

· Pogłębianie wiedzy na temat pracy strażaków ochotników podczas akcji ratowania życia i mienia;

· Zachęcanie dzieci i młodzieży do ochrony środowiska i zwrócenie uwagi na otaczającą przyrodę;

· Rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, których inspiracją jest przyroda oraz jej ochrona przez służby mundurowe;

· Kształtowanie świadomości o potrzebie ochrony przyrody i środowiska;

· Kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez prace manualne i plastyczne;

3. Warunki uczestnictwa w konkursie:

· Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych z terenu Mazurskiego Parku Krajobrazowego;

· Konkurs rozstrzygnięty zostanie w następujących kategoriach:

I. Klasy „0”

II. Klasy I – III

III. Klasy IV – VI

· Tematyka prac plastycznych dotyczy zagadnień z zakresu ochrony przyrody, ratowania życia i mienia na akwenach wodnych;

· Technika prac: dowolna;

· Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy jak A3;

· Prace bez opraw;

· Nie przyjmujemy prac zbiorowych;

· Każda praca powinna zawierać metryczkę wypełnioną czcionką Times New Roman 12 – 18, w której zostaną zawarte takie informacje jak:

- Imię i nazwisko, klasa oraz wiek;

- Adres szkoły uczestnika;

- Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, pod kierunkiem którego przygotowano pracę;

Osoby biorące udział w konkursie „EKOstraż – straż pożarna na mazurskich akwenach – IV edycja” wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zmianami.

· Jeden uczestnik może wykonać tylko jedną pracę;

4. W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt:

- Waldemar Bzura straz@ospkrutyn.pl

- Ewa Dulna e.dulna@ospkrutyn.pl 

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu: Waldemar Bzura, Ewa Dulna;

Termin i miejsce nadsyłania prac: do 10 maja 2014r., Ochotnicza Straż Pożarna w Krutyni, Krutyń 33, 11 – 710 Piecki  z dopiskiem Konkurs plastyczny (Prace można dostarczyć osobiście).

W skład jury wchodzi: dwóch przedstawicieli OSP Krutyń, dwóch przedstawicieli MPK oraz nauczyciel – plastyk;

Czas trwania konkursu: od 31 marca do 10 maja 2014r. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.ospkrutyn.pl w zakładce aktualności do 30 maja 2014r.

O miejscu wręczenia nagród organizator poinformuje drogą elektroniczną.

Uwagi dodatkowe:

- Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę;

- Prace przechodzą na własność organizatora;

- Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne.