Dotychczasowa partnerska współpraca Gminy Piecki z LOT „Ziemia Mrągowska” nabrała formalnego wymiaru. Rada gminy w uchwale wyraziła w dniu 2 kwietnia chęć przystąpienia do największej w naszym regionie organizacji turystycznej. Pełnoprawnym członkiem stowarzyszenia Gmina Piecki zostanie w maju, po przyjęciu nowych członków przez Zarząd LOT-u.

Ciekawe inicjatywy turystyczne oraz aktywność na rzecz lokalnej społeczności, tak w skrócie można opisać działającą już od 10 lat Lokalną Organizację Turystyczną „Ziemia Mrągowska”. Stowarzyszenie zrzesza samorządy oraz przedstawicieli sektora turystycznego. Gmina Piecki jest 98 członkiem LOT-u. Spośród samorządów z terenu Powiatu Mrągowskiego członkami jest Gmina Miasto Mrągowo oraz Powiat Mrągowski.

- Partnerstwo odgrywa istotną rolę w branży turystycznej. Mam nadzieje, że nowy etap współpracy przyniesie obydwu stronom jeszcze większe korzyści niż dotychczas - mówi Robert Wróbel prezes LOT-u. Od kilku lat rozszerzamy działalność o nowe obszary. Poza podstawową działalnością jak publikacja wydawnictw promocyjnych, administracja stroną internetową www.it.mragowo.pl czy udziałem w turystycznych imprezach targowych, jesteśmy lokalnym administratorem szlaków turystyki aktywnej, organizujemy imprezy krajoznawcze, wizyty studyjne, pozyskujemy środki zewnętrzne itd. Zaczynamy działania już specjalistyczne jak promocja turystyczna naszego regionu na rynku rosyjskim poprzez stronę www.mazuria.ru, czy jako atrakcyjnego regionu dla turystyki biznesowej poprzez portal www.konferencjemazury.com.

W roku 2013 dochody LOT Ziemia Mrągowska w postaci składek i darowizn wyniosły 67 tys. zł, dodatkowo pozyskano usługi, które można wycenić na 50 680 zł. Dzięki przystąpieniu Gminy Piecki do organizacji zwiększyły się możliwości realizowania celów statutowych stowarzyszenia. Roczna składka członkowska samorządu gminnego wynosi 50 groszy od mieszkańca.