Hotel Robert’s Port **** Lake Resort & SPA będzie miał nowoczesną przystań żeglarską. Zmodernizowany port pozwoli na uruchomienie nowej trasy żeglugi pasażerskiej z przystankiem w Starych Sadach.

 

1,5 ml złotych będzie kosztowała modernizacja przystani w Starych Sadach nad jeziorem Tałty. 700 tysięcy złotych dotacji na rozbudowę portu śródloądowego na szlaku Wilekich Jezior Mazurskich przyznał zarząd województwa warmińsko-mazurskiego. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Hotel Roberts Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński. Wnioskodawca planuje uruchomienie nowej trasy żeglugi pasażerskiej z przystankiem w Starych Sadach.

Modernizacji doczeka się również port na Jeziorem Ryńskim. Beneficjentem drugiego projektu o wartości niemal 6 mln zł jest gmina Ryn. Unijne fundusze przeznaczone na ten cel to ponad 4,5 mln zł. Ta kwota zostanie wykorzystana na rozbudowę i gruntowną modernizację istniejącej infrastruktury portowej nad Jeziorem Ryńskim. Starą przystań wybudowano w latach 60-tych, a jej stan nie pozwala na bezpieczne przyjmowanie statków żeglugi śródlądowej.