Cel REGAT:
Celem regat jest utrzymanie tradycji wspólnego żeglowania i towarzyskiego spotkania wszystkich pokoleń żeglarskich.

Organizator regat:
Organizatorem regat jest „Mrągowskie Towarzystwo Regatowe Czos”.

Formuła regat:
Regaty rozgrywane będą w formie cyklu 4 imprez eliminacyjnych, z czego jedna będzie rozgrywana na zasadach regulaminu GP 7 Cudów Mazur, oraz imprezy finałowej,
Regaty rozgrywane będą z podziałem na jachty otwarto pokładowe i kabinowe z ożaglowaniem podstawowym.
Regaty eliminacyjne polegać będą na rozegraniu trzech wyścigów krótkich, oraz jednego długodystansowego.
Regaty eliminacyjne odbędą się na jachtach uczestników regat.
Do finału kwalifikuje się po czterech najlepszych sterników z każdej z grup (kabinowe i otwarte pokładowe.
Regaty finałowe odbędą się na jachtach jednej klasy zapewnionej przez organizatora.
Regaty finałowe polegać będą na rozegraniu wyścigów krótkich systemem pucharowym i przesiadkowym.
W przypadku braku warunków do rozegrania regat żeglarskich organizator przewiduje rozegranie jednego wyścigu w innej formie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni na odprawie sterników w dniu regat.

Miejsce i termin rozgrywania regat:

Mrągowo, jezioro Czos:
31.05 – Moto Mazury Cup – I regaty eliminacyjne ŻGPM
05.07 – Hotel Anek Cup – Dni Mrągowa – II regaty eliminacyjne ŻGPM
20.07 – „Błękitna Wstęga jeziora Czos” – Regaty eliminacyjne GP 7 CM* i III eliminacja ŻGPM
2.08 – Hotel Mercure Mrągowo Resort & Spa Cup – IV regaty eliminacyjne ŻGPM
30.08 – regaty finałowe ŻGPM

Uczestnictwo:
W regatach mogą brać udział zawodnicy zarówno zrzeszeni jak i nie zrzeszeni w klubach.
W regatach mogą uczestniczyć załogi w dowolnym składzie osobowym zgodnie z przepisami bezpieczeństwa łodzi na której startują zawodnicy,
Załogi startujące w więcej niż 1 imprezie powinny mieć tego samego sternika, pozostały skład załogi może ulec zmianie;
Zaleca się aby każdy uczestnik posiadał indywidualne ubezpieczenie OC/NNW
Wszyscy uczestnicy regat startują na własną odpowiedzialność.
Organizator przewiduje możliwość i pomoc w czarterach jachtów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w trakcie regat.

Zgłoszenia i wpisowe do regat:
Zgłoszenia wstępne należy wysyłać na adres e-mail w terminie 7 dni przed rozpoczęciem każdej imprezy na adres: regaty.czos@gmail.com w temacie wpisując „Regaty jezioro Czos”;
Wpisowe 30 złotych od osoby za udział w pojedynczych regatach – płatne w dniu imprezy.
Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w dniu wyścigów w biurze regat o godz. 9.00 – 11.00 (otwarcie regat o godz. 11:00, start do I wyścigu godz. 12:00)

 
Przepisy i sędziowanie:
Regaty prowadzone będą zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2013 –2016, oraz instrukcji danej imprezy, która zostanie omówiona na odprawie sterników

Punktacja
Wszystkie imprezy eliminacyjne liczone będą zgodnie z przepisami PZŻ
Małe punkty;
Do zaliczenia regat musi być rozegrany przynajmniej jeden wyścig w dowolnej formule.
Prowadzona będzie łączna punktacja czterech imprez eliminacyjnych, w wyniku której wyłoniony będzie zwycięzca w grupie otwarto pokładowej i kabinowej, który będzie miał prawo startu w regatach finałowych;
Punkty będą przyznawane za frekwencję i miejsce w eliminacji.
Za udział w jednej edycji załoga/sternik otrzyma 50 punktów.
Punktacja za miejsce będzie przydzielana od 20 punktów za pierwsze miejsce o jeden w dół.
W przypadku remisu o kolejności decyduje lepsze miejsce w ostatniej eliminacji.
Klasyfikacja załóg uaktualniana będzie po każdych zawodach i prezentowana na stronie internetowej regat www.regaty.mragowo.pl
Lista załóg dopuszczonych do startu w imprezie finałowej opublikowana będzie na stronie www.regaty.mragowo.pl w terminie 10 dni przed imprezą finałową.

 
Nagrody:
W regatach eliminacyjnych pierwsze załogi otrzymają: dyplomy, oraz nagrody specjalne;
W regatach finałowych pierwsze trzy załogi otrzymają puchary:
Wśród uczestników regat finałowych rozlosowane będą nagrody specjalne

Każdy cykl regat zakończony będzie imprezą integracyjną dla uczestników regat – miłośników żeglarstwa na jeziorze Czos.

 
Instrukcja Żeglugi:
Instrukcja Żeglugi zostanie ogłoszona i omówiona na odprawie ze sternikami przed rozpoczęciem każdej imprezy.

 
Informacje i kontakt:

regaty.czos@gmail.com

Dariusz Bałdyga – 601 681 334

Karol Góralczyk – 601 628 020

 
Patronat medialny:

Radio Zet Gold

Mazury.info.pl

Kurier Mrągowski

źródło: www.regaty.mragowo.pl