Grali w radę! Dali rade? Odpowiedź na to pytanie poznamy niebawem, bowiem Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych o miano najlepszej młodzieżowej rady rywalizuje z trzydziestoma drużynami z trzech województw.

Udział w projekcie "Gramy w radę, damy radę" młodzieży z Mazurskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Sportowych zakończył się spotkaniem z burmistrz Mrągowa, Otolią Siemieniec. Choć na wyniki rywalizacji z trzydziestoma drużynami z trzech województw trzeba jeszcze poczekać. Grupa już teraz może liczyć na wsparcie Urzędu Miasta. Powstanie Rada młodzieżowa, która będzie mogła wpływać na sprawy młodzieży w naszym mieście.


Projekt trwał 10 miesięcy. Uczestniczyli w nim uczniowie Zespołu Szkół nr 1, I Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte, Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Jagiełły, będący członkami Mazurskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Sportowych. W trakcie jego realizacji młodzież wykonała szereg działań m.in. utworzyła fanpage, na którym umieszczane były informacje ukazujące postępy grupy w projekcie, spotykała się z osobami sprawującymi władzę w naszym mieście: z burmistrz miasta, Otolią Siemieniec, jej zastępcą Tomaszem Witkowiczem, przewodniczącym rady, Henrykiem Nikonorem, starostą, Bogdanem Kurtą, jego zastępcą Januszem Alickim, radnymi Rady Miejskiej. Powstał także film prezentujący drużynę. Przy wsparciu Klubu Biegacza ,,Mrągowa” młodzież przygotowała „szlachetną paczkę” dla potrzebującej rodziny na Święta Bożego Narodzenia. Uczestnicy spotkali się również z rzecznikiem młodzieży Warmii i Mazur, Moniką Pabijańską. W trakcie tych konsultacji także omówione zostały założenia wojewódzkiego programu finansującego inicjatywy młodzieżowe.

Dzięki wsparciu pracowników Referatu Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej gmach budynku na ul. Królewieckiej stał się bardziej dostępny dla młodych ludzi. Teraz czują, że mają wpływ na sprawy młodzieży w naszym mieście.

- Cieszę się, że mrągowska młodzież miała szansę uczestniczyć w projekcie i doświadczać aktywności społecznej. Pokonując kolejne etapy gry, drużyna ,,MSIS – gra w radę” promowała wśród mieszkańców Mrągowa swoje działania i idee. Współpraca z dorosłymi, choć początkowo stanowiła barierę, szybko przyniosła efekty w postaci wzajemnej deklaracji o powstaniu młodzieżowej rady. – mówi Otolia Siemieniec. – Mam nadzieję, że w przyszłości dzięki zdobytym doświadczeniom będą mogli wspólnie z nami, w myśl zasady „nic o nas bez nas” wpływać na to, co się dzieje w Mrągowie.


Celem projektu "Gramy w radę, damy radę" było poznanie idei, zasad oraz doświadczenie korzyści płynących z funkcjonowania samorządności młodzieżowej. Udział w nim wzięło 30 drużyn młodzieżowych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 3 województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Łącznie w przedsięwzięciu uczestniczyło ponad 450 młodych osób, pod przewodnictwem 30 dorosłych opiekunów.

Projekt ten jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 Źródło:www.mragowo.pl