Krasnale uroczyście podsumowały 10 miesięcy nauki i zabawy. W sobotę 28 bm. odbyło się w Zyndakach uroczyste zakończenie roku przedszkolnego połączone z piknikiem rodzinnym.

Na uroczystość przybyli licznie rodzice przedszkolaków, członkowie rodzin oraz zaproszeni goście. Wśród zaproszonych byli m.in.: Dorota Makulec – Urząd Gminy Sorkwity, Justyna Kaczmarczyk – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zofia i Zbigniew Siwiccy – właściciele budynku, w którym mieści się przedszkole oraz Andrzej Badurek – Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej. W trakcie uroczystości dzieci otrzymały upominki i dyplomy ukończenia przedszkola lub oddziału przedszkolnego. Dyrektor placówki Agnieszka Czamara przekazała także pisemne podziękowania rodzicom, którzy wyróżnili się szczególnie w działalności na rzecz przedszkola. Podziękowania otrzymały: Joanna Gębka, Renata Hura, Justyna Gałka, Justyna Kaczmarczyk, Iwona Nabakowska, Mariola Plonkowska, Beata Puławska, Agnieszka Rogowska, Anna Siwik, Magdalena Krym i Ewa Siwicka.

Uroczystość uświetnił program artystyczny zaprezentowany przez przedszkolaków. Mali artyści tańczyli poloneza, deklamowali wierszyki, śpiewali piosenki.... Imprezę zakończył piknik rodzinny zorganizowany przez przedszkole przy znacznym wsparciu rodziców. Do wspólnej zabawy zaproszono wszystkich mieszkańców Zyndak i okolicznych miejscowości. Ciekawy program edukacyjno-rozrywkowy przygotowała i realizowała grupa „Centrum Animacji” z Dobrego Miasta Lubawskiego. Zawierał on m.in. naukę chodzenia na szczudłach, kształtowanie balonów, malowanie twarzy, warsztaty cyrkowe, tańce... Impreza bardzo się udała. Radości dzieci i satysfakcji rodziców nie sposób opisać. Oby podobnych przedsięwzięć było więcej i wszędzie.


Tekst: Andrzej Badurek
Zdjęcia: Marta Zembowska