Podczas ostatnich dni czerwca już po raz 71. na drogach Ziemi Mrągowskiej odbędzie się Rajd Polski. Jest to drugi z najstarszych rajdów na świecie i jednocześnie najbardziej prestiżowe wydarzenie w sportach motorowych w naszym kraju. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, wokół Mikołajek zaplanowano wyścigi po szutrowych odcinkach Mazur. W związku z organizacją Lotos 71. Rajdu Polski konieczne jest wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu.

W dniu 26.06. (czwartek):
- w związku z organizacją odcinka testowego Lubiewo nastąpi zamknięcie drogi od m. Bagienko (zjazd z drogi krajowej nr 16 przy starym wysypisku śmieci w kierunku Lubiewa) do m. Faszcze oraz drogi Prawdowo - Nowe Sady, Prawdowo - Stare Sady, Jora Wielka w godzinach: od 5:00 do 14:00

- w związku z organizacją uroczystości honorowego Startu Lotos 71. Rajdu Polski na Placu Wolności w Mikołajkach wprowadzone zostaną w godz. 9.00 – 19.00 następujące ograniczenia:
całkowity zakaz ruchu na ul. 3-go Maja, ul. Kajki do skrzyżowania z ul. Orzyszową oraz ul. Kowalska;

- w związku z organizacją odcinka OS – Mikołajki Arena (tor) nastąpi zamknięcie drogi Prawdowo - Nowe Sady, Prawdowo - Stare Sady, Jora Wielka w godzinach: od 17:00 do 23:00;

W dniu 27.06. (piątek):
- w związku z organizacją odcinka OS – Mikołajki Arena (tor) nastąpi zamknięcie drogi Prawdowo - Nowe Sady, Prawdowo - Stare Sady, Jora Wielka w godzinach: od 19:00 do 24:00;

W dniu 28.06. (sobota):
- w związku z organizacją odcinka OS – Baranowo nastąpi zamknięcie drogi Prawdowo - Nowe Sady, Prawdowo - Stare Sady, Jora Wielka od godz. 11.00 do godz. 17.00, drogi od m. Baranowo do m. Faszcze, Cudnochy, Jora Wielka w godz. od 11.00 do 17.00 oraz drogi od m. Baranowo do m. Użranki w godz. od 11.00 do 17.00;

- w związku z organizacją odcinka OS – Mikołajki Arena (tor) nastąpi zamknięcie drogi Prawdowo - Nowe Sady, Prawdowo - Stare Sady, Jora Wielka w godzinach: od 19:00 do 24:00;

- w związku z organizacją odcinka OS – Chmielewo nastąpi zamknięcie drogi od m. Grabówka do m. Grabek, Dąbrówka w godz. 5.00 – 18.50;

W dniu 29.06. (niedziela):
- w związku z organizacją odcinka OS – Baranowo nastąpi zamknięcie drogi Prawdowo - Nowe Sady, Prawdowo - Stare Sady, Jora Wielka od godz. 11.00 do godz. 17.00, drogi od m. Baranowo do m. Faszcze, Cudnochy, Jora Wielka w godz. od 11.00 do 17.00 oraz drogi od m. Baranowo do m. Użranki w godz. od 11.00 do 17.00;

- w związku z organizacją odcinka OS – Mikołajki Arena (tor) oraz ceremonii zakończenia Lotos 71. Rajdu Polski nastąpi zamknięcie drogi Prawdowo - Nowe Sady, Prawdowo - Stare Sady, Jora Wielka w godzinach: od 9:00 do 17:00;

W dniach 26 – 29.06.2014 r. mieszkańcy miejscowości Stare Sady, Nowe Sady, Jora będą mogli dojechać do w/w miejscowości od strony m. Prawdowo, Mikołajki tylko za okazaniem przepustki Lotos 71. Rajdu Polski, pobranej z Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach z wyłączeniem godzin rozgrywania OS- Baranowo, odcinka kwalifikacyjnego i odcinka OS Mikołajki Arena (tor) - informacja powyżej

Przepustki będą wydawane w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach od dnia 18 czerwca 2014 roku.

Źródło:www.mikolajki.pl