Amfiteatr - oddany do użytkowania 6 lipca 2012 r. Położony w Mrągowie, nad jeziorem Czos, przy ul. Jaszczurcza Góra 10. Widownia liczy 5280 miejsc. Pod sceną znajdują się 4 umeblowane garderoby (13,70 m2, 26,70 m2, 24 m2, 17,80 m2), każda z łazienką oraz część restauracyjna. Na terenie amfiteatru zlokalizowy jest budynek z toaletami. Widownia podzielona jest na sektory A,B,C,D (sektor A znajduje się po prawej stronie patrząc na scenę). W górnej części sektora A znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość projektu „Przebudowa amfiteatru wraz z zapleczem socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie”: 9 979 749,83 zł. Wartość dofinansowania środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013: 2 386 235,56 zł. Beneficjent: Gmina Miasto Mrągowo.

Informacje dla uczestników imprez

W związku z pojawiającymi się pytaniami widzów informujemy, że podczas imprez w amfiteatrze:
 
- organizowane są punkty gastronomiczne,
- sprzedaż i spożywanie piwa prowadzone są zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. Wyjątkiem jest Mazurska Noc Kabaretowa podczas, której nie jest prowadzona sprzedaż piwa.
- amfiteatr nie jest zadaszony,
- wstęp dzieci do lat 6 jest wolny, pod warunkiem, że zajmują te same miejsce razem z rodzicem,
- do amfiteatru nie wolno wprowadzać zwierząt,
- toalety są bezpłatne,
- przy amfiteatrze brak jest miejsc parkingowych. Sugerujemy pozostawianie pojazdów na parkingach zlokalizowanych przy ul. Giżyckiej, w miasteczku westernowym Mrongoville, okresowo organizowanych parkingach przez podmioty turystyczne prowadzące działalność niedaleko amfiteatru (Hotel Mercure Mrongovia, Camping Cezar, pozostałe hotele, kwatery prywatne. Ceny kształtują się od 15 zł do 30 zł za dobę w zależności od imprezy; 3 zł za godz. ) lub w centrum miasta (ok. 1,5 km od amfiteatru). 
- główna droga dojazdowa do amfiteatru (ul. Jaszczurcza Góra) bezpośrednio przed dużymi imprezami jest zamykana dla ruchu pojazdów (zakaz wjazdu od strony ul. Giżyckiej),
- podczas prób wykonawców amiteatr jest zamykany. Występują wówczas utrudnienia w ruchu dla pieszych spowodowane zamknięciem bram wejściowych na promenadzie wzdłuż jeziora Czos,
- poza imprezami amfiteatr (widownia) jest zamknięty. Oglądać go można z ogólnodostępnego punktu widokowego, widoczność bardzo dobra!