Głos Ziemi Mrągowskiej -taki tytuł nosi kwartalnik kulturalno-społeczny, którego pierwszy numer ukazał się w połowie sierpnia tego roku (15.08.2014r.) Wydawcą czasopisma jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej.

Gazeta ukazywać się będzie co trzy miesiące. Na jej łamach znajdą się artykuły traktujące o historii, kulturze, tradycjach, życiu codziennym...byłych i obecnych mieszkańców Mazur ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństwa Ziemi Mrągowskiej. W gazecie będzie miejsce dla twórców: pisarzy, poetów, malarzy, fotografików itp. Na jej stronach wypowiadać się będą przedstawiciele organizacji społecznych, stowarzyszeń i także publicyści z zewnątrz. „Głos Ziemi Mrągowskiej” nie jest pionierską publikacją Towarzystwa. Poprzedniczką pisma była jednodniówka „Echo Mrągowa” wydana w lipcu 1987 roku z okazji „Festiwalu Muzyki Country” w Mrągowie. Zarząd TMZM głowił się długo nad tym czy nie kontynuować tradycji i nie nadać gazecie nazwy jej poprzedniczki. Ostatecznie tytuł gazety „Głos Ziemi Mrągowskiej” – autorstwa Mariana Martusia, mieszkańca Mrągowa i członka TMZM – wyłonił konkurs.

Andrzej Badurek