8 sierpnia 2014r. o godzinie 19:00
zapraszamy do Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie
na opowieść "Kto Cię Polsko będzie kochał?"
MISTRZYNI MOWY POLSKIEJ
BARBARY WACHOWICZ


BARBARA WACHOWICZ, obdarzona tytułami „Pisarki losu polskiego” i „Ministra Patriotyzmu”, LAUREATKA NAGRODY TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW WILNA I ZIEMI WILEŃSKIEJ – „za ukazywanie piękna Kresów i utrwalanie postaci Rodaków, którzy ocalili polskość na Ziemi Wileńskiej”, MEDALU HONOROWEGO MERITUS PATRIAE (ZASŁUŻONA DLA OJCZYZNY) – przyznanego przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie „w uznaniu zasług dla odrodzenia i pielęgnowania tradycji jezyka i kultury ojczystej Polaków na wschodnich Kresach”, ORDERU UŚMIECHU, ZŁOTEGO MIKROFONU, ORDERU „POLONIA MATER NOSTRA EST” – „POLSKA NASZA MATKA”- „za wyjątkowy dar przekazywania młodzież y skarbów narodowego dziedzictwa”, NAGRODY SW. BRATA ALBERTA – „za wierność Polsce”, „POLSKIEGO NOBLA” – TOTUS Episkopatu Polskiego- „za niestrudzone, pełne żarliwości i entuzjazmu propagowanie kultury chrzescijanskiej, patriotyzmu, i pięknej polszczyzny, postaw honoru i prawości zwłaszcza wsród młodego pokolenia Polaków, za działania dla kultury Kresów Wschodnich”.

OPOWIE O WIELKICH POLAKACH Z KRESÓW, KTÓRZY STALI SIĘ SYMBOLEM MIŁOŚCI OJCZYZNY
A będą to:
TADEUSZ KOSCIUSZKO, ADAM MICKIEWICZ,
JULIUSZ SŁOWACKI, ELIZA ORZESZKOWA,
ROMUALD TRAUGUTT, HENRYK SIENKIEWICZ
JÓZEF PIŁSUDSKI, TWÓRCY HARCERSTWA POLSKIEGO,
KTÓRE POWSTAŁO WE LWOWIE, KRYSTYNA KRAHELSKA

Wieczornica odbędzie sie 8 sierpnia 2014 r. o godzinie 19:00 w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 26

Po spotkaniu piękne dedykacje Autorki na jej wspaniałych ksia kach o Wielkich Polakach.