Hortifestiwal© to innowacyjna forma spotkań dedykowanych hortiterapii, poświęcona działaniom w obszarach nowych metod zarówno w profilaktyce jak i terapii prozdrowotnej opartej na kontakcie z roślinami.

Festiwal jest pierwszym tego typu wydarzeniem na Warmii i Mazurach, to formuła odbiegająca od przyjętego wzorca festiwalowych wydarzeń. Spotykamy się w Olsztynie i Mrągowie w dniu 28 wrzenia i 29 września- będą to dwa dni warsztatów o interaktywnym charakterze mające na celu zapoznanie się z hortiterapią. Służące przede wszystkim nawiązaniu kontaktów, by w dalszej perspektywie tworzyć pomost współpracy dla rozwoju ogrodoterapii i turystyki prozdrowotnej.

Hortifestiwal to kreatywne spotkania z twórczymi ludźmi zainteresowanymi nowymi proinnowacyjnymi możliwościami edukacji ekologicznej, specjalistycznych metodyk, profilaktyki opartej na zasobach środowiska naturalnego z zachowaniem praw zrównoważonego rozwoju, bioróżnorodności ogrodów, oraz tworzeniem specjalnych miejsc dla hortiterapii. Podniesienia poziomu dynamiki działań pro środowiskowych i potencjału  agroturystyki przez budowanie systemu zielonych miejsc pracy.

Co to jest Hortiterapia ? – nazwa pochodzi od słowa hortus – gród a ogrodoterapia uznawana jest za prekursorką dziedzinę wspomagającą wiele form terapii. Dzięki niej można doskonale poprawić kondycję fizyczną i psychiczną, to remedium na wiele chorób m.in.: krążenia oraz m.in. ADHD u dzieci. Zajęcia oparte na hortiterapii stymulują wiele czynności życiowych organizmu stwarzając korzystne biopole do odbudowy relacji międzyludzkich. Horiterapia - program Ogrody Zdrowia - to unikalna w skali Polski. Instytut Hortiterapii i nasze programy dają możliwość zapoznania się z zasadą zajęć opartych na kontakcie z roślinami z zastosowaniem nowych technikach rehabilitacji oraz relaksu w zielonej przestrzeni środowiska naturalnego.

Hortiterapia – czyli ogrodoterapia - jest najczęściej uznawana jako forma terapii uzupełniającej, pomagającej pacjentom w powrocie do zdrowia. Ogrody terapeutyczne projektowane są z myślą o konkretnych grupach osób o podobnych schorzeniach mających z nich korzystać. Dostosowane do potrzeb, stwarzające komfort i bezpieczną przestrzeń tak by pacjenci mogli w pełni wykorzystać dary zielonej terapii. Terapia w ogrodach specjalistycznych odbywa się na dwóch poziomach: biernym i czynnym. Pierwszy z nich polega na przebywaniu, przemieszczaniu się w granicach ogrodu a także czerpaniu radości z obserwacji i odczuwaniu przestrzeni wszelkimi zmysłami. Wymaga ona wyciszenia, porzucenia dotychczasowych trosk, aby w pełni móc korzystać z dobroci natury.

Terapia czynna polega na aktywnym uczestnictwie w życiu ogrodu. Opiera się na wykonywaniu całorocznych prac pielęgnacyjnych (nawadnianiu, oczyszczaniu przekwitniętych kwiatostanów, pieleniu, grabieniu) a także sadzeniu roślin i zbieraniu owoców. Człowiek staje się nieodłączną częścią takiego ogrodu, czuje się za niego odpowiedzialny, jest panem pewnej przestrzeni z którą się utożsamia.

W Polsce dziedzina Hortiterapii wchodzi dopiero w fazę rozwoju. Zagraniczne przykłady ogrodów terapeutycznych świadczą o tym, ja pozytywne efekty przynosi inwestowanie w środowisko naturalne i jego świadome wykorzystanie. Hortiterapia to doskonały czynnik wspomagający rehabilitację oraz służący ochronie środowiska naturalnego, adresowana do 4 pokoleń, a także różnych grup.

Podczas zajęć do dyspozycji gości będzie zespół specjalistów Instytutu Hortiterapii. Każdy będzie miał okazję skorzystać z wyjątkowej okazji wykonania własnej kompozycji z zastosowaniem leczniczych roślin. Pokażemy jak można korzystać z ich niezwykłej mocy.  To będą najprawdziwsze " Zielone emocje", gdyż za pomocą ozdoby z kwiatów nauczymy się wywoływać uśmiech na twarzy bliskiej nam osoby.

Kwiaty wyzwalają pozytywne odczucia. Nauczmy się je kumulować.  Hortiterapia Ogrody Zdrowia - to unikalny program. Poprzez przenikanie do świata przyrody i bycie za sprawą kwiatów i roślin w centrum czterech żywiołów zyskujemy dodatkową energię. W nietypowy sposób pokażemy czym może być hortiterapia połączona z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym w kontekście wiejskiego, przydomowego czy też publicznego ogrodu. Hortiterapia bierze swój początek w starożytności. Zajmiemy się tworzeniem programów do zajęć i szkoleń związanych leczeniem pięknem kwiatów. W Ogrodach Zdrowia, będących autorską pracą stworzoną przez specjalistkę hortiterapeutkę Zofię Wojciechowską, znaną ekologicznych pasji spotkamy się z wieloma ciekawymi roślinami. Nauczymy się w jaki sposób w Ogrodzie Zdrowia  czerpać siłę. Na pokazowych warsztatach wykonamy własnoręcznie ozdobę lub kompozycję. Pokażemy jak zrobić taką, która poprawia nastój i z której będziemy zadowoleni każdego dnia. Spotkanie z hortiterapią i program relaksu dzięki kwiatom jaki jest realizowany przez zespół Instytutu Hortiterapii to cenne doświadczenie, które pozwoli spojrzeć na własną osobowość z perspektywy specjalisty. Hortifestiwal to okazja by dowiedzieć się wszystkiego o swoich ulubionych kolorach w przyjemnej atmosferze, uwolnić zielone emocje. Pokażemy podczas warsztatów hortiterapii jak zaplanować swój perfekcyjny kapelusz lub inną ozdobę z bajecznie kolorowych kwiatów. Taką, który doskonale wyraża charakter i osobowość, zawierający charakterystyczne rośliny z ogrodu lub łąki i naszej pracowni. Zapraszam do takiego miejsca gdzie budzą się każdego dnia zielone emocje, gdzie inaczej możemy spojrzeć na świat.

 

HORTIFESTIWAL  

28.08.- 29.09. 2014 r.

Program:

Blok I: Olsztyn

Ogrody Zdrowia - Hortiterapia bez tajemnic 

11.00 Spotkanie w ogrodzie UWM z dr Beatą Płoszaj  Witkowską (zwiedzanie kompleksu i pracowni) - warsztaty

13.00  Spotkanie z prof. Stanisławem Czachorowskim Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze -  Pogadanka i wykład w terenie 

14.00 Hortiterapia sposób na aktywizację zawodową - spotkanie ze słuchaczami studiów podyplomowych Hortiterapia UWM 

15.00  Horyzonty hortiterapii - spacer po miasteczku uniwersyteckim UWM Kortowo 

15.30 Hortiterapia -Trans granica. Prezentacja uczestników.

Nowe formy współpracy, nowe produkty i nowe trendy. Platforma rozwoju agroturystyki i turystyki prozdrowotnej  - moderator pani Wioletta Sokół ( specjalista współpracy międzynarodowej) Biblioteka UWM 

Propozycja :

17.30 Warsztaty Hortiprodukty 

Wizyta w Galerii Warmińskiej – moderator studenci UWM i woluntariusze AIESEC

Wieczorne warsztaty "hortiterpia bez tajemnic" spotkanie e- lerningowe na skype Instytut Hortiterapii

29.09.2014 r.

II Blok: Mrągowo

"Natura i psychologia przeciwko cukrzycy" (c)

prowadzenie  - Instytut Hortiterapii, mgr Zofia Wojciechowska 

11.00 Seminarium - Hortiterapia

Nowe metody w diabetologii  

11.30  Ogrody Zdrowia - prezentacja projektu i warsztat komunikacji 

12.30 Natura i psychologia przeciwko cukrzycy

prowadzenie  - interaktywne warsztaty z diabetologiem 

14.00 warsztaty hortiterapii - Instytut Hortiterapii, mgr Zofia Wojciechowska

15.00 Zielony Pomost - wspólny spacer hortiterapeutyczny nad jeziorem Czos - pogadanka i wykład w terenie

15.30 Kreacja czasu i miejsca zajęcia praktyczne z hortiterapii

16.00 zwiedzanie Ekomariny i Centrum Edukacji Ekologicznej 

16.30 Uroczyste zakończenie Hortifestiwalu 

Wręczenie pamiątkowych dyplomów

-------------------------------------------------------------

Wieczorne warsztaty "hortiterpia bez tajemnic" spotkanie na skype. 

Dla zaproszonych Gości !

----------------------------------------------------------------------------

Organizator: Instytut Hortiterapii Zielony Promień. Zapewnia wszystkie potrzebne materiały do zajęć oraz specjalistów i  wykwalifikowaną kadrę. 

Na festiwal obowiązuje 

Akredytacja 

HORTIFESTIWAL - 490 zł/os.

Wpłaty Instytut Hortiterapii 

BS 81 8848 0008 0010 0104 1000 0001

z dopiskiem akredytacja hortifestiwal1

Informacje: biuro festiwalu kontakt: e-mail: horti.biuro@gmail.com

Dodatkowo:

Możliwość noclegów w Mrągowie Gościniec Molo ul Jeziorna 1 B

tel. 89 741 87 00

info@gosciniecmolo.pl

rezerwacja z bonifikatą na hasło Hortifestiwal 

Zofia Wojciechowska